Nieuws NVKVV
Terug

Ouderenmis(be)handeling, een onderschat probleem

Werkgroep ouderenzorg is stakeholder

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert. Het KCE publiceerde een rapport met voorstellen voor verbetering en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken. 

Marc Koninckx, Bestuurslid Regionaal Netwerk NVKVV Antwerpen en expert ouderenmis(be)handeling, werd als stakeholder voor het NVKVV werkgroep ouderenzorg betrokken in het KCE en licht het rapport toe: 'We weten al lang dat ouderenmis(be)handeling een verdoken probleem is. Het cijfermateriaal over ouderenmis(be)handeling is beperkt. Deels omwille van onderrapportage, maar ook omdat de aangiftes vaak geklasseerd worden onder intrafamilaal geweld. Ouderenmis(be)handeling blijft vaak onder de radar omdat slachtoffers terughoudend zijn om het te melden. Meer dan 55 % van de ouderen praat er niet over. Schaamte en angst voor represailles spelen daarbij een rol. Vaak weet men ook niet dat er hulp beschikbaar is en tot wie men zich moet wenden. We merken bovendien dat zorgprofessionals weinig inzicht hebben in de problematiek van ouderenmis(be)handeling. Het onderwerp komt amper aan bod in de opleidingen. Ook het beroepsgeheim speelt een rol, zorgverleners zijn niet op de hoogte van het feit dat er een wettelijke mogelijkheid bestaat om het beroepsgeheim te doorbreken (Art. 458bis). Tenslotte is het problematisch dat er vanuit de overheid weinig middelen worden vrijgemaakt voor de aanpak van het probleem. Zo is er in Vlaanderen momenteel slechts één enkel contactpunt (de telefoonlijn 1712) voor alle vormen van geweld. 

De detectie en de aanpak van ouderenmis(be)handeling is complex. Het KCE ontwikkelde daarom een stappenplan voor zorgverleners met een overzicht van te stellen vragen en de manier waarop moet worden gereageerd bij een vermoeden van mis(be)handeling. Daarnaast bevat het rapport van het KCE enkele praktische en gevalideerde detectietools. Het volledige rapport kan je nalezen op de website van het KCE via deze link.