Nieuws NVKVV
Terug

Minimale verpleegkundige gesprekken

Petra Archie

Wat drijft je als verpleegkundige? Wat boeit je, wat maakt je dag? Petra Archie (50 jaar), lid van de Werkgroep Verpleegkundige Directies NVKVV en directeur patiëntenzorg in AZ Groeninge Kortrijk, vertelt over het engagement dat zij opneemt.

‘Ik wil het verschil maken voor elke individuele patiënt.’ 

Een roeping, zo zou ik mijn keuze voor verpleegkunde omschrijven. Als kind wist ik al dat ik verpleegkundige wilde worden, dat is nooit veranderd. Ik ben mezelf ook altijd blijven bijscholen. Ik volgde klinische vormingen, een kaderopleiding en behaalde een master Verpleegkunde.

NVKVV heeft mijn carrière sterk beïnvloed. Gezien mijn grote interesse in opleidingen kwam ik al snel in contact met NVKVV. Ik werkte op Spoed- en Intensieve Zorgen en sloot me aan bij de regionale Werkgroep Kritieke Diensten. Daarna maakte ik de overstap naar de nationele werkgroep. Dankzij NVKVV heb ik veel bijgeleerd. Zo kreeg ik de kans om een mandaat op te nemen in de Technische Commissie Verpleegkunde. Dit zorgde ervoor dat ik oog leerde hebben voor het beleidsmatige. Mijn engagement bij NVKVV heeft me geholpen om een visie te ontwikkelen op mijn job en op de toekomst van verpleegkunde. 

Een beleidsfunctie was niet mijn ambitie. Via de werkgroepen bij NVKVV ontmoette ik René Tytgat, zorgmanager Kritieke Diensten bij AZ Sint-Jan Ziekenhuis. Toen hij met pensioen ging, moedigde hij me aan om me kandidaat te stellen voor die functie. Dat hij in me geloofde, haalde me over de streep om deel te nemen aan de examens die werden uitgeschreven. Ik was de enige die geslaagd was, er was dus nog moeilijk een weg terug.

Na dertien jaar afscheid nemen van de werkvloer, was zonder twijfel het moeilijkste moment in mijn carrière. De directe patiëntenzorg ligt me nog steeds nauw aan het hart. In het beleid dat ik nu mee bepaal, zet ik in op presente zorg. We moeten als verpleegkundige het verschil maken voor elke individuele patiënt.

Verpleegkundigen moeten durven ongehoorzaam zijn. Regels en procedures zijn nodig in de zorg, maar we moeten er soms goed overwogen van durven afwijken in het belang van de patiënt. Zo maak je het verschil, zo bied je goede zorg. Verpleegkundigen moeten beschikken over de nodige kennis en professionaliteit, maar daarnaast is de juiste attitude belangrijk. Patiënten onthouden niet of je de juiste procedure hebt toegepast, wel dat je met hen begaan was. 
De natuur geeft me rust. We hebben het geluk dat ons ziekenhuis vlakbij een natuurgebied ligt. Maar ook het inrichten van een mooie, groene omgeving rond het ziekenhuis is een van de dingen waarvan ik blij ben dat ik mee de verdere inrichting ervan mag bepalen.