Nieuws NVKVV
Terug

Aanpassing wet moet thuisvaccinatie mogelijk maken

Wetswijziging transport vaccinaties

In de algemene vaccinatiecampagne tegen COVID-19 worden mindermobiele personen zoveel mogelijk vervoerd naar de vaccinatiecentra. Kan dit niet, dan zal de thuisverpleegkundige of huisarts de vaccinatie uitvoeren. En daar knelt het schoentje. De Juridische Adviesgroep van het NVKVV wil dat hiervoor een wetswijziging wordt doorgevoerd.

De huisarts beslist of iemand thuis of in het vaccinatiecentrum zijn/haar vaccin krijgt. Indien nodig kan een verpleegkundige met een koelbox van het vaccinatiecentrum naar het thuisadres van de betrokken persoon gaan. De Vlaamse overheid bestelde zelfs al koelboxen voor zowel huisartsen als thuisverpleegkundigen om het vaccin te vervoeren. Omdat verpleegkundigen geen medicatie – en dus ook geen vaccins – in depot mogen hebben of vervoeren, is een wetswijziging nodig. Deze vraag werd overgemaakt aan de federale taskforce vaccinatie. 

"Bij een massale vaccinatiecampagne zal een procedure nodig zijn voor correcte bewaring en gebruik van de koelboxen, die ook aangeeft wat met niet-gebruikte vaccins moet gebeuren. Deze procedure moet opgesteld worden door een apotheker en wordt best collectief in heel Vlaanderen toegepast. Ook de registratie van de uitgevoerde vaccinaties (per type vaccin) moet vooraf gepland worden." laat de juridische adviesgroep NVKVV weten.