Nieuws NVKVV
Terug

Taskforce begrotingstraject 2022-2024 doelmatige zorg

Samenwerking rond gezondheidszorgdoelstellingen

Verschillende taskforces binnen het RIZIV zullen zich buigen over een methode voor een betere integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering in combinatie met een dynamisch meerjarig begrotingsplan. Het doel is niet om te besparen, wel om de middelen efficiënt in te zetten en het systeem te verbeteren.

De Belgische gezondheidszorg staat gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Willen we dat zo houden, dan is een regelmatige check-up en analyse aangeraden om op de sterktes verder te bouwen en de zwaktes te verbeteren. Hieraan wordt dan een meerjarig budgettair plan gekoppeld met als focus een meer doelmatige zorg.

Om deze doelen te behalen, worden verschillende taskforces en stuurgroepen opgericht:
  • Een coördinerende stuurgroep die rapporteert aan het Verzekeringscomité
  • Een wetenschappelijk comité
  • Een taskforce Gezondheidszorgdoelstellingen
  • Een taskforce Doelmatige Zorg
  • Een taskforce Dynamisch Meerjarig Budgettair Kader
Op 30 juni 2021 wil het Verzekeringscomité een rapport op de agenda van de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken krijgen. Gemandateerden Hendrik Van Gansbeke (NL) en Edgard Peters (Fr) is actief betrokken. We houden u op de hoogte!