Nieuws NVKVV
Terug

Studiedag in de kijker Thuisverpleegkundigen

Met o.a. Prof. Pierre Van Damme

Eind september verzamelen we fysiek of digitaal in het Kursaal van Oostende. Spreker Pierre Van Damme – De rol van de thuisverpleegkundige in de COVID-19-vaccinatie
“Vaccinatie door thuisverpleegkundigen is een en-enverhaal”

Thuisverpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de vaccinatiestrategie. Daar is professor en vaccinoloog Pierre Van Damme rotsvast van overtuigd. “Niet alleen in een uitvoerende rol. Ze bieden ook een luisterend oor en informeren hun patiënten vanuit de juiste kennis en competenties.”

In een latere fase van de vaccinatiecampagne zal sterk ingezet worden op mobiele teams. Huisartsen en thuisverpleegkundigen gaan dan aan huis bij de patiënt om de vaccins toe te dienen. “Dat is dezelfde strategie als bij de griepvaccinatie en zal voor COVID-19 eenvoudiger zijn wanneer het gaat om vaccins die makkelijker te transporteren zijn, zoals dat van AstraZeneca en Johnson&Johnson”, zegt professor Pierre Van Damme van de Universiteit Antwerpen. 

Geruststellen door informatie
De rol van de thuisverpleegkundige is in die thuisvaccinatie niet min. Vanuit hun vertrouwensband met de patiënt bieden zij een bijzonder waardevolle bijdrage aan de vaccinatiecampagne. Professor Van Damme: “Niet in het minst beschikken ze over de juiste vaardigheden. Ze zijn daarnaast ook een verdeler van correcte informatie en kunnen die informatie ook meedelen in de taal van de patiënt. Dat aspect hebben we onderschat. De overvloed aan informatie die op een patiënt afkomt, via de huisarts of via de media, kan gevalideerd en gedoseerd worden door de thuisverpleegkundige. Weet die niet of bepaalde informatie klopt? Dan kan altijd de hulp ingeschakeld worden van de thuisverplegingsorganisatie.”

Naast die uitvoerende en informerende rol, ziet Pierre Van Damme de thuisverpleegkundige dus ook als iemand die de patiënt kan geruststellen. Zeker bij eventuele nevenwerkingen. Zo kan de thuisverpleegkundige perfect aangeven welke symptomen normaal zijn en ingrijpen wanneer er toch iets mis dreigt te gaan. 

Waarom we iedereen dan niet thuis vaccineren? “Iedereen thuis vaccineren is bijzonder arbeidsintensief. Je moet ook steeds een kwartier ter plaatse kunnen blijven om nevenwerkingen op te sporen. Dat kan niet op grote schaal. Het gaat hier echt om een en-enverhaal met als resultaat een hogere vaccinatiegraad.”