Nieuws NVKVV
Terug

Eénmalige aanmoedigingspremie zelfstandige zorgverleners

Compensatie extra inspanningen 2de coronagolf

Het KB waardoor zelfstandige zorgverleners ook een éénmalige aanmoedigingspremie ontvangen werd op 26 april gepubliceerd. Ze krijgen dit als bedanking voor de extra inspanningen die ze tijdens de tweede covidgolf leverden. Zowel zelfstandige zorgverleners als loontrekkenden in een medisch huis ontvangen dit eenmalige bedrag van 985 euro. De uitbetaling ervan zal volgen tijdens de maand juni. 

De premie wordt berekend op basis van het aantal contactdagen. Voor een voltijds equivalent moet je als zelfstandige verpleegkundige aan 739 contactdagen komen in de periode van 1 september tot 30 november 2020.

Deze aanmoedigingspremie is zowel voor loontrekkend personeel in de ziekenhuizen en thuisverpleging als voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. Zo wil de overheid alle zorgverleners die voortdurend met COVID-19 in contact kwamen een duwtje in de rug geven.