Nieuws NVKVV
Terug

Rapport en aanbevelingen voor aanpak zorginfecties

Rondetafel met concrete richtlijnen

Tijdens een digitale rondetafel zoomde beMedTech, samen met een groep gerenommeerde experts, in op zorginfecties. Ook voorzitter van de werkgroep NVKVV Infectiebeheersing (WIN), Veronique Blomme, verleende advies. Tijdens het gesprek werden de pijnpunten rond dit thema in kaart gebracht en werd elke uitdaging aan een concrete aanbeveling gekoppeld. Zo moet het aantal zorginfecties omlaag en de behandeling beter.

Tijdens het verzorgingsproces in ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorg loopt een patiënt soms infecties op. Deze zogenaamde zorginfecties zijn in belangrijke mate te voorkomen dankzij aangepaste voorzorgsmaatregelen. Wat is nu precies de beste aanpak voor deze problematiek? Daarover boog de expertengroep zich. Ze stelden 3 grote tekorten vast in het huidige kader voor zorginfecties.

1. Standaarden voor data en screening

Meten is weten, ook als het op zorginfecties aankomt. Om het beste zorgkader te ontwikkelen, moet het probleem eerst duidelijk in kaart worden gebracht. Daarvoor suggereren de experts onder meer een aantal standaarden voor de datagaring en gedeelde screening tools op te zetten. Zodat alle zorginstellingen en -organisaties hun uniforme data bundelen tot een eenduidige datapool.

2.  Meer aandacht en betere kennis

Het belang van infectiepreventie wordt vaak onderschat. Door een gebrek aan personeel, competenties of bewustzijn van het probleem van infectiezorg doen zich heel wat gevallen voor, die perfect te voorkomen zijn. Volgens beMedTech bieden opleiding en vorming hiervoor de oplossing, met evidence-based richtlijnen als stevige basis.

3. Transparant systeem met betrokken patiënt

Vandaag krijgen patiënten niet vaak genoeg proactieve info over zorginfecties. Dat betekent ook dat ze zelf minder alert zijn op symptomen en de risico’s minder kunnen helpen inperken. Volgens de expertengroep vormt een betrokken patiënt nochtans een belangrijk deel van de oplossing. Bovendien houdt een geïnformeerde en alert patiënt de zorgverleners scherp.

Lees het volledige rapport van de digitale rondetafel.