Nieuws NVKVV
Terug

Volg een opleiding verpleegkunde, zonder loonverlies

Door het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten

Via FeBi, het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten, grijpen 971 mensen de kans om een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen zonder loonverlies. Het gaat hierbij zowel om werknemers uit niet-zorggerelateerde sectoren, als om werknemers die al in de zorgsector tewerkgesteld waren. 

Het FeBi wil via het project #kiesvoordezorg werknemers uit niet-zorggerelateerde sectoren warmmaken voor een tweede carrière in de zorg. Zo’n 446 kandidaten beginnen dit jaar nog aan hun opleiding zonder hun loon te verliezen. Daarnaast geeft IntegraZorg 7 erkende vluchtelingen met ervaring in de zorg de kans om een opleiding tot verpleegkundige of zorgkundige te volgen met behoud van een salaris. Op die manier verkrijgen zij een diploma dat overeenstemt met de Europese normen. 

Ook werknemers uit sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten krijgen de kans om zich te heroriënteren. Het FeBi en het Opleidingstraject voor Verpleegkundigen geeft hen de mogelijkheid om te kiezen voor de opleiding verpleegkunde: Bachelor (A1) of HBO5 (A2). Hier grijpen 436 kandidaten grijpen hun kans. Ze starten dit jaar met behoud van een wedde aan de opleiding.