Nieuws NVKVV
Terug

Wet kwaliteitsvolle praktijkvoering

Brief uitstel minister Vandenbroucke

Al tijdens de voorgaande legislatuur werd de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – kortweg, de kwaliteitsweg, op de agenda gezet. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkte verder aan deze wet, maar beslist nu om deze on hold te zetten door de huidige gezondheidszorgcrisis veroorzaakt door COVID-19.

De kwaliteitswet bevat een pakket maatregelen die de kwaliteit en veiligheid van de zorg garanderen voor de zorgvrager en speelt in op de evoluties binnen de gezondheidszorg, voor zorgverlener en zorgvrager.

Minister Vandenbroucke werkte hier aan verder door onder meer de oprichting van de Federale Toezichtscommissie, het register van praktijken en het portaal voor erkende zorgverleners. Zijn administratie versterkte ook de samenwerkingsverbanden voor huisartsenwachtposten, het elektronisch patiëntendossier en het portfolio.

In een brief benadrukt de minister zijn engagement om deze wetgeving verder vorm te geven. “Toch stel ik vast dat door de huidige gezondheidscrisis zowel de gezondheidszorgbeoefenaars alsook mijn administraties over onvoldoende tijd beschikten om de principes van bovenvermelde wet om te zetten in de praktijk”, klinkt het. “Hoewel een uitstel van de datum van inwerkingtreding van de kwaliteitswet beoogd wordt, zullen mijn diensten het nodige doen opdat op 1 juli 2022 deze wet in werking zal treden op een wijze waarbij de verplichtingen van de gezondheidszorgbeoefenaars en rechten van patiënten in het kader van deze wet duidelijk zijn en voorzien worden van de nodige technische ondersteuning.”