Nieuws NVKVV
Terug

Enquête: infectiepreventie in zorgopleidingen

Voor TSO, BSO, bachelor en CVO

Het Agentschap Zorg en Gezondheid richtte tijdens de eerste covidgolf mobiele teams op van artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren. Zij konden inspelen op een groot aandachtspunt dat tijdens de pandemie naar voor kwam: een hiaat in kennis vaardigheden over infectiepreventie en infectiebescherming.

Ook vandaag is infectiepreventie nog een zeer belangrijk topic. Daarom lanceert het Agentschap Zorg en Gezondheid een bevraging. Hiermee willen ze toetsen of er vanuit het onderwijs bepaalde noden en uitdagingen kunnen ingevuld worden.

De vragenlijst invullen duurt 10 minuutjes. Ze staat open voor alle scholen (TSO, BSO, bachelor en CVO) en voor alle opleidingen waar infectiepreventie belangrijk is.