Nieuws NVKVV
Terug

Wetsvoorstel teamverpleegkundigen

Een plaats voor HBO5

In het federale parlement werd deze week een wetsvoorstel ingediend dat aan de HBO5-verpleegkundigen een eigen plaats geeft als “teamverpleegkundige”. Lees het wetsontwerp hier en lees het amendement hier. 

Het ontwerp kadert in het federaal regeerakkoord dat in 2020 werd afgesloten. Daardoor zullen de HBO5-verpleegkundigen kunnen werken naast de Europees erkende bachelor. Voor het NVKVV is dit een grote stap omdat de HBO5 verpleegkundigen eindelijk een officiële erkenning krijgen:

  • Er komt een einde aan de discussie en onzekerheid over opleiding en erkenning
  • HBO5 blijft bevoegd om verpleegkunde uit te oefenen
  • De opleiding blijft op 3 jaar dus wordt niet langer en blijft praktijkgericht. Dit is belangrijk om de instroom te blijven houden en geen kandidaten af te schrikken

De taakverdeling tussen de HBO5 en de algemeen verpleegkundige (bachelor) wordt niet vermeld in het wetsontwerp. Dat zal nog vastgesteld moeten worden. Uiteraard zal die laatste ook in het ‘team’ werken…

Belangrijk : voor wie nu werkt als A2/gebrevetteerde/’gegradueerde’/HBO5 verandert er niets. Alle huidige verpleegkundigen behouden hun dienst, hun statuut, hun loon. Het zijn de nieuw afgestudeerden van HBO5 die een eigen terechte plaats zullen krijgen in de zorgsector waar ze hard nodig zijn.

Nog niet alle details zijn bekend. Uiteraard volgt het NVKVV als beroepsorganisatie de verdere afwikkeling. Wij houden jou op de hoogte!