Nieuws NVKVV
Terug

Zorgverleners lieten zich massaal vaccineren

Volgens rapport Sciensano

Sciensano voerde een onderzoek uit aar de vaccinatiegraad en het verloop van de vaccinatiecampagne bij zorgverleners. Zij waren, na de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra, de tweede prioritaire groep voor de COVID-19-vaccinatie. Liefst 77,6% van de verpleegkundigen liet zich vaccineren.

Met een vaccinatiegraad van 83,4% (cijfer van 31 mei 2021) staat de Vlaamse zorgsector aan de top van Europa. Nationaal zijn 73,5% van de zorgverleners gevaccineerd. Het merendeel van de zorgverleners werd gevaccineerd met Pfizer/BioNtech, gevolgd door AstraZeneca. Vlaanderen doet het ook beter dan de andere gewesten en gemeenschappen in ons land. In Brussel is 64,1% gevaccineerd.

Wanneer we kijken naar de cijfers van gevaccineerde verpleegkundigen gaat het om 86,7% in Vlaanderen en 66% in Brussel.

Verschillen in beroep

Uit het rapport van Sciensano blijkt dat dat de vaccinatiegraad toenam met de leeftijd. Er was geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. De cijfers verschillen ook, afhankelijk van het beroep. De hoogste percentages worden bereikt bij artsen, apothekers en tandartsen (86,3%). Een lager percentage bij kinesitherapeuten en vroedvrouwen (69,4% en 66,9%). 

Effecten van vaccinatie

De onderzoekers keken ook naar het effect van de vaccinatie van mensen in de gezondheidszorg op de pandemie. Het lage aantal COVID-19-gevallen bij zorgverleners tijdens de 3de golf, in vergelijking met de cijfers bij de algemene bevolking, wijst op een gunstig effect van massavaccinatie. 

Besluiten

De resultaten wijzen volgens Sciensano op successen en op tekortkomingen in de campagne voor werknemers in de gezonheidszorg. “Deze resultaten kunnen de bevoegde autoriteiten helpen bij het selecteren van de doelgroepen voor de inhaalcampagnes”, klinkt het. 

De beroepsverenigingen van zorgverstrekkers, waaronder ook het NVKVV, zijn tevreden dat hun leden zich in grote getalen lieten vaccineren. Dit is namelijk essentieel om zorgvragers en het zorgsysteem maximaal te beschermen. In die zin is het zelfs een morele, deontologische keuze.