Nieuws NVKVV
Terug

Nationaal plan ter bestrijding van antimicrobiŽle resistentie

Met bijdragen van de WIN

AMR – antimicrobiële resistentie – is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Jaarlijks worden in België 530 sterfgevallen gemeld, rechtstreeks veroorzaakt door AMR. Het OESO schat dat tussen 2018 en 2050 zo’n 22.500 Belgen hier aan kunnen sterven. Tijd voor actie, met een concreet plan waaraan het NVKVV werkgroep infectiebeheersing WIN en ABIHH hun advies verleenden. Lees hun aanbevelingen hier. 

De jaarlijkse kosten van AMR worden namelijk geraamd op 24 miljoen euro. Tegen 2050 kan dit bedrag oplopen tot 787 miljoen euro.

One World, One Health

Na verschillende grondige analyses en advies van binnen- en buitenlandse experten op de situatie in België blijkt dat ons land middelmatige tot slechte resultaten heeft. Reden te meer om met enkele werkpunten aan de slag te gaan. Met een nationaal plan en een intersectorale aanpak onder het motto “One World, One Health”. 

Dit plan werd opgestart in november 2019, maar door de coronacrisis liet de uitvoering ervan op zich wachten.

10 actiepunten

Het nationaal actieplan is gebaseerd op 10 gemeenschappelijke strategische assen, die elk zijn uitgesplitst in operationele doelstellingen en vervolgens in acties. Rekening houdend met de bestaande goede praktijken, de aanbevelingen en voorstellen, en het overleg met de verschillende partners en belanghebbenden waaronder de zonderverleners.

De 10 doelen worden samengevat in onderstaande afbeelding. Het volledige rapport lees je hier.