Nieuws NVKVV
Terug

#Zorgindeuitverkoop: petitie tegen privatiseringsdecreet van de zorg

Door Zorgnet-Icuro

Zorgnet-Icuro lanceert een petitie in de vorm van een open brief aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Het Vlaams netwerk van zorgorganisaties roept hiermee op om de brief tegen het privatiseringsdecreet in de zorg te ondertekenen. Ook het NVKVV zette haar handtekening onder deze brief.

Donderdag 1 juli keurde de commissie binnenlands bestuur van het Vlaams parlement in spoedzitting het zogenaamde ‘privatiseringsdecreet van de zorg’ goed. Publieke zorgaanbieders zullen dan een privévereniging of vennootschap kunnen oprichten. Ze kunnen er hun erkenningen, personeel en subsidies aan overdragen en privé-investeerders aantrekken. Het voltallige Vlaams parlement keurt waarschijnlijk nog voor het zomerreces dit decreet goed.

Dit decreet is bepalend voor de toekomst van zorg en welzijn in Vlaanderen en kreeg een negatieve beoordeling van de belangrijkste adviesorganen voor welzijn, volksgezondheid en gezin. Zij vrezen dat het voorstel ingrijpt op een aantal fundamenten van het Vlaamse zorgsysteem en de commercialisering in de zorg faciliteert. Dat de commissie dit advies zomaar naast zich neerlegt, is du jamais vu, vindt Zorgnet-Icuro.

Je kan hier de open brief ondertekenen.