Nieuws NVKVV
Terug

Budget ziekteverzekering RIZIV 2022

Voor het eerst op basis van gezondheidszorgdoelstellingen

Vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben binnen het Verzekeringscomité van het RIZIV positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2022. Voor het eerst wordt een stuk van het budget specifiek bestemd voor gezondheidszorgdoelstellingen. “Een belangrijke eerste stap voor een grondige hertekening van onze gezondheidszorg”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College. 

31,8 miljard euro. Dat budget wordt in 2022 voorzien voor de terugbetaling van uitgaven in de gezondheidszorg. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, onder meer door de groeinorm van 2,5 procent. Het extra geld moet vooral dienen om gezondheidszorgdoelstellingen en een lagere factuur voor de patiënt te realiseren. Voor 2022 is daarvoor alvast een bedrag van bijna 124 miljoen euro uitgetrokken. 

Gezondheidszorg rond de patiënt 

Dat geld zal onder meer dienen om de financiële toegankelijkheid van gezondheidszorg voor iedereen te verbeteren en dus de gezondheidsongelijkheid te verminderen. Er komen acties om het geneesmiddelengebruik te beheersen, onder meer voor slaap- en kalmeermiddelen. En er zijn extra investeringen in bijkomende preventieve maatregelen voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes, kinderen met obesitas, jongeren met psychiatrische problemen, … 

“Het bedrag lijkt mogelijk bescheiden, maar het is de start van een fundamentele ommekeer in de manier waarop we onze gezondheidszorg inrichten”, reageert Luc Van Gorp. “De focus bij de besteding van het budget zal veel meer komen te liggen op meetbare doelstellingen, vanuit de noden van de bevolking en een brede visie op gezondheid, en met een continue opvolging en bijsturing van de acties waar nodig. Die doelstellingen zullen ook de samenwerking tussen verschillende zorgverleners bevorderen en daardoor de patiënt echt centraal stellen. Essentieel daarbij is dat de regering middelen voorziet voor een veilig gedeeld elektronisch patiëntendossier.”