Nieuws NVKVV
Terug

Presentaties Week van de Verpleegkundigen

Voortaan niet meer beschikbaar op de website NVKVV

Menig presentaties van sprekers bevatten foto’s die niet auteursrechten vrij zijn. Dit is zeker geen opzettelijk gegeven. Vaak zijn sprekers zich niet bewust van de auteursrechten verbonden aan afbeeldingen. Helaas ontving het NVKVV in 2021 een boete van 5.200 euro, een kost die we juridisch niet kunnen verhalen bij de sprekers omdat de website, waarop de presentaties beschikbaar worden gesteld, eigendom is van het NVKVV. Dit is een kost die het NVKVV als kleine vzw in de toekomst ten stelligste wil vermijden. Daarom werd ook besloten voortaan enkel de presentaties beschikbaar te stellen in een beveiligde omgeving, namelijk op het digitale platform van de Week van de Verpleegkundigen. Dit platform is toegankelijk voor de deelnemers die digitaal of hybride zijn ingeschreven. Fysieke deelnemers kunnen presentaties opvragen via de sprekers zelf.
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u in de toekomst nog steeds te mogen verwelkomen op de Week van de Verpleegkundigen.
 
Met oprechte dank, 
Het NVKVV