Nieuws NVKVV
Terug

Boostervaccinatie voor zorgverleners en algemene bevolking

Coronacommissariaat

De Ministers van Volksgezondheid roepen op tot gezamenlijke inspanningen om de vierde COVID-19 golf beter in te dijken, en werken
tegelijkertijd aan een plan voor een veralgemeende boostervaccinatie. 

De Interministeriële Conferentie stelt vast dat de huidige epidemiologische situatie zorgwekkend is en blijft. Het aantal personen dat ziek of gehospitaliseerd wordt, of overlijdt, is sinds oktober 2021 sterk gestegen. Vandaag, bij aanvang van de herfst, is de druk op het gezondheidszorgsysteem bijzonder groot. Dit geldt voor het ziekenhuissysteem, dat vandaag ongeveer een kwart van de ICU-capaciteit
besteedt aan COVID-19-zorg. Dit aandeel zal nog stijgen en opnieuw leiden tot uitstel van andere, niet COVID-19-zorg. Ook in de eerste lijn, bij de huisartsen, wachtposten en apothekers is de belasting erg hoog doordat men zowel reguliere zorg moet aanbieden als mensen met symptomen en hoogrisicocontacten moet testen. De prospectieve modellen tonen dat het hoogtepunt van deze vierde golf nog niet is bereikt en waarschijnlijk in de tweede helft van november haar hoogste niveau zal bereiken.

Hoe hoog de vierde golf zal uitkomen en hoe lang deze zal aanhouden, is op dit moment onzeker. In deze context is het dus absoluut noodzakelijk om de viruscirculatie te doen dalen. Door een verminderde viruscirculatie wordt de bevolking beter beschermd tegen ziekte, ziekenhuisopname en overlijden. Er bestaan hiervoor geen perfecte of unieke instrumenten. Er is een combinatie van maatregelen en inspanningen nodig, van iedereen.

1. Alle gevaccineerde 65-plussers en gezondheidsprofessionals uitgenodigd voor een boostervaccin
Vaccinatie is en blijft ons sterkste instrument tegen ziekte en ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de analyse van alle cijfers. De vaccinatiecampagne loopt nog steeds en we slagen er in om nog elke week ongeveer 25.000 burgers voor de eerste maal te vaccineren. We zetten deze inspanningen verder en rollen ondertussen de boostervaccinatie uit. De prioriteit is daarbij gelegd op de bevolkingsgroepen die meest dringend nood hadden aan dit boostervaccin, dus ouderen en kwetsbaren. Essentieel daarbij blijft steeds dat de bevolkingsgroepen die er het meeste nood aan hebben, het snelst toegang krijgen tot dit boostervaccin. De Conferentie roept iedereen op om zich te laten vaccineren van zodra ze daarvoor worden uitgenodigd.

In dit kader heeft de IMC van vandaag al de toediening van een mRNA-boostervaccin goedgekeurd aan personen die het één dosis Jansen-vaccin hebben gekregen. De IMC heeft deze beslissing genomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die tot deze conclusie kwam op basis van een analyse van Belgische en internationale wetenschappelijke gegevens uit onder meer de Verenigde Staten. Momenteel worden al alle gevaccineerde 65-plussers en gezondheidsprofessionals uitgenodigd voor een boostervaccin. Vanaf half december worden dus ook de personen met het Janssen-vaccin uitgenodigd. 

2. Globaal plan veralgemeende boostervaccinatie wordt besproken op de IMC van 27 november.
De IMC heeft daarnaast opdracht gegeven een plan uit te werken voor een veralgemeende boostervaccinatie voor de -65jarigen. Zij heeft aan de Hoge Gezondheidsraad en de TaskForce Vaccinatie gevraagd om de wetenschappelijke basis daarvoor tijdens de komende twee weken op punt te stellen en diverse scenario’s voor te bereiden. Hieruit zal dan, onder meer, moeten blijken hoe en wanneer welke personen hun boostervaccin zouden krijgen. Het globaal plan voor deze veralgemeende boostervaccinatie wordt besproken op de IMC van 27 november.