Nieuws NVKVV
Terug

Vaccinatieplicht COVID-19

Laat je stem hier allen horen!

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke werkt aan een regeling die COVID-19 vaccinatie bij zorgpersoneel verplicht vanaf januari 2022. Tot vandaag is enkel inenting tegen hepatitis-B verplicht voor onze sector. De concrete plannen voor een vaccinatieplicht en intrekking van het visum bij weigering vraagt een bevraging van de leden van het NVKVV.

Verpleegkundigen en zorgkundigen zijn in hoge mate gemotiveerd voor het welzijn van hun patiënten/residenten en bewijzen dit door een zeer hoge vaccinatiegraad. Van de 140.000 actieve verpleegkundigen heeft meer dan 92% zich in Vlaanderen laten vaccineren. 

Neem HIER deel aan de bevraging die slechts 1 min in beslag neemt. 
  • Ben je gevaccineerd tegen COVID-19? 
  • Ben je voor een coronavaccinatieplicht binnen de zorgsector? 
  • Ben je voor het intrekken van het verpleegkundig visum wanneer men weigert zich te laten vaccineren? 
  • Adviseer je je patiënten en bewoners zich te laten vaccineren tegen COVID-19? 
  • Ben je voor een uitbreiding van de coronavaccinatieplicht naar de gehele bevolking? 

Globale vaccinatieplicht? 
Evidentie toont aan dat de grootste actuele dreiging zijn niet de zorgverleners, maar de lage vaccinatie-bereidheid van een deel van de bevolking is. Indien men er in eer en geweten van overtuigd is dat enkel een verplichte vaccinatie de volksgezondheid kan vrijwaren, moet deze verplichting dan niet gelden voor de volledige bevolking? (zoals het geval is/was voor poliomyelitis en pokken).

Volgens Jan Vande Moortel heeft de overheid wel degelijk een draagvlak om verplichte vaccinatie voor zorgverleners door te voeren, omdat het over volksgezondheid gaat, zelfs als deze beslissing de individuele vrijheid schendt. De echte discussie is een wetenschappelijke”, legt Vande Moortel uit. "Zo zijn er nog enkele bedenkingen die de nodige aandacht verdienen. In hoeverre kan dit debat binnen 1 land gevoerd worden, gezien de mobiliteit van de burgers? En is een onderscheid tussen zorgverleners en andere burgers wel logisch en wenselijk?” 

Wie de medeburger niet wil helpen beschermen kan niet als zorgverlener voor de medeburger optreden.
Voor alle duidelijkheid is voor het NVKVV een vaccinatie tegen COVID19 voor alle zorgverleners zeer wenselijk. Ook wil het een positief signaal over de algemene vaccinatie van zorgverleners blijvend uitsturen. 92% heeft zich reeds laten vaccineren. Een krachtig signaal om komende weken hopelijk op vrijwillige basis tot een 100% vaccinatiegraad te komen.

De weerstand zal niet verminderen door deze weg te wuiven 
In de marge mag vaccinatieplicht potentiële nieuwe collega’s niet afschrikken om te (blijven) kiezen voor een job in de zorg. Transparant en doelgericht informeren blijft van prioritair belang. Bij niet-gevaccineerden en sommige gevaccineerden blijven bepaalde vragen. De weerstand zal niet verminderen door deze weg te wuiven maar door ze te erkennen en te situeren in het algemene belang van de volksgezondheid.