Nieuws NVKVV
Terug

Advies gebruik FFP2 mondmaskers

In de thuisverpleging

Lees hier de volledige kaderrichtlijn voor thuiszorgvoorzieningen, lokale dienstencentra en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.  

Aandachtspunten: 
  • Zorg en Gezondheid past dit kader aan indien nodig. De gewijzigde richtlijnen zijn, in uitvoering van de interfederale beslissingen, van toepassing vanaf 18 januari 20221 . 
  • Deze kaderrichtlijn vervangt de maatregelen en richtlijnen voor de thuiszorgvoorzieningen (diensten voor gezinszorg met inbegrip van de centra voor dagopvang, diensten voor logistieke hulp, diensten voor thuisverpleging, diensten voor oppashulp, diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, regionale dienstencentra, diensten voor gastopvang en centra voor kortverblijf type 2 en 3), de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Iedere voorziening kan voor zichzelf striktere maatregelen bepalen. 
  • Deze kaderrichtlijn is niet van toepassing voor de centra voor dagverzorging. 
  • Meer informatie rond testing en de gevalsdefinitie zijn te vinden op de website van Sciensano

Gebruik mondneusmasker Iedere medewerker en vrijwilliger draagt een chirurgisch mondneusmasker bij het betreden van de woning, het centrum door dagopvang of het lokaal/regionaal dienstencentrum. Het dragen van een FFP2-mondneusmasker zonder ventiel wordt aanbevolen wanneer de medewerker of vrijwilliger inschat dat dit aangewezen is, bijvoorbeeld (niet limitatief): 
  • bij direct fysiek contact gedurende minstens 15 minuten (cuamulatief) met een gebruiker/patiënt die omwille van zijn fysieke of cognitieve gezondheidstoestand niet in staat is om een mondneusmasker te dragen; 
  • bij aerosoliserende procedures. 

Het chirurgisch mondneusmasker wordt opgehouden tijdens de duur van de zorg, ondersteuning, hulpen dienstverlening en wordt niet gewisseld tenzij moet worden overgeschakeld naar een FFP2- mondneusmasker.  Bovenop de algemeen geldende regels bij risicocontacten, is het dragen van een FFP2-mondneusmasker wel verplicht als een medewerker weet dat hij een hoog risicocontact had, en dat tot en met 10 dagen na het laatste hoog risicocontact. 

Het is verplicht voor gebruikers om tijdens de (zorg)contacten en zeker tijdens contacten wanneer een afstand van 1,5m niet kan gerespecteerd worden, een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen. Meer informatie rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kan u hier vinden.

FINANCIERING
De vraag of de compensatie die de thuiszorgvoorzieningen ontvingen voor de kosten van ventilatiemaatregelen en zelftesten, kan worden gebruikt voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals chirurgische mondneusmaskers en FFP2-mondneusmaskers wordt momenteel bekeken. Hierover zal nog communicatie volgen op een later tijdstip.