Werkgroepen
Terug

Diabetesverpleegkundigen

De werkgroep diabetesverpleegkundigen bestaat uit vrijwillige medewerkers (diabetesverpleegkundigen en verpleegkundige-diabeteseducatoren) die een link hebben met diabeteszorg. Naast deze deelnemers kan de werkgroep advies inwinnen bij een breed uitgebouwd netwerk van artsen, podologen, diëtisten en andere zorgprofessionals die expertise vergaard hebben in diabeteszorg.


Leden NVKVV
Bekijk profiel
Eefje VAN NULAND
voorzitter

RIZIV : Begeleidingscomité zorgtrajecten - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig Stafmedewerker en diabeteseducator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Secretaris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Els BROECKX
Werkgroeplid

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Diabetologie - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker diabeteszorg en diabetesverpleegkundige Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Nieuws