Werkgroepen
Terug

ICT4care

De werkgroep ISV van het NVKVV werd opgericht in 1992 door een groep mensen die de opleiding tot informatiesysteemverpleegkundige gevolgd hadden. Dat is een tweejaarlijkse opleiding die in 1990 voor het eerst in het NVKVV gegeven werd. De opleiding zelf heet ondertussen ICT4care omdat de term opleiding tot informatiesysteemverpleegkundige niet strookt met het veel bredere doelpubliek dat bereikt wordt. De werkgroep wijzigde haar naam in 2016 naar ICT4care. Hiermee onderstreept de werkgroep haar multidisciplinaire karakter en beoogt ze bij te dragen aan een optimalisatie van de transmurale gegevensuitwisseling. De diversiteit qua sectoren zit heel goed. Zo blijft de werkgroep goed op de hoogte van wat leeft binnen de verschillende werkvelden. Dat is nodig om elk jaar een boeiend colloquium in de Montil te Affligem op poten te zetten.  


Leden NVKVV
Bekijk profiel
Eric VANDE WALLE
Voorzitter

Organisator colloquium ICT4care - ICT en gezondheidszorg - NVKVV

Bekijk profiel
Dirk BRITS
Werkgroeplid

FOD Volksgezondheid - Brussel

Bekijk profiel
Paul CEULEMANS
Werkgroeplid

Lid werkgroep ICT4care NVKVV en werkgroep verdiepende stage NVKVV. POFESSIONEEL : Stafmedewerker Directie Nursing UZ Brussel

Nieuws