Werkgroepen
Terug

Palliatieve Zorg

De werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg richt zich tot alle verpleegkundigen. We doen dit vanuit de visie dat palliatieve zorg behoort tot de basiszorg waar elke patiënt in elke setting recht op heeft. Basiskennis in verband met palliatieve zorg is dus voor elke verpleegkundige noodzakelijk. Daarnaast is verpleegkundige ondersteuning door gespecialiseerde teams noodzakelijk. Deze gespecialiseerde ondersteuning is afhankelijk van de setting: Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes in de thuiszorg, referentieverpleegkundigen in de woon- en zorgcentra, Palliatieve Support Teams en Palliatieve Eenheden in de ziekenhuizen. 

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Veerle COUPEZ
Voorzitter

Voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Coördinator onderzoekscluster en lector verpleegkunde - Kennispunt Mantelzorg HOWEST

Bekijk profiel
Gerda OKERMAN
Voorzitter

Voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Consulent Vroegtijdige Zorgplanning vzw Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Bekijk profiel
Dina DECLERCK
Werkgroeplid

Verpleegkundige coördinator PST AZ Sint-Jan Brugge

Nieuws