Werkgroepen
Terug

Thuisverpleegkundigen

Nieuwe technieken, nieuwe uitdaging in de thuiszorg. Zorg in een vertrouwde omgeving voor verpleegkundigen tewerkgesteld als zelfstandige of in dienstverband.


Thuisverpleegkundigen

De werkgroep thuisverpleegkundigen is samengesteld uit thuisverpleegkundigen die in diensten voor thuisverpleging of op zelfstandige basis werken. Iedere thuisverpleegkundige die naast haar dagdagelijkse praktijk, interesse heeft om mee te denken op beleidsmatig niveau, kan deel uitmaken van deze werkgroep. 
De werkgroep volgt en bespreekt de actualiteit van de gezondheidszorg in het algemeen en de innovaties binnen het domein van de thuisgezondheidszorg in het bijzonder. RIZIV dossiers worden er voorbereid: besparingen in de gezondheidszorg, hervorming van de nomenclatuur, nieuwe financieringsvormen, fraudebestrijding in de thuisverpleging, permanente vorming, ontwikkelen van competenties en de ondersteuning en coaching van collega thuisverpleegkundigen in hun beroep. Leden NVKVV
Bekijk profiel
Louis PAQUAY
Voorzitter

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste Aanleg) en Dienst voor geneeskundige verzorging en Wetenschappelijke afdeling voor het Observatorium voor de chronische ziekten en Overeenkomstencommissie - Planningscommissie FOD - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig stafmedewerker Wit-Gele Kruis

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Els BULTEEL
Werkgroeplid

TeamcoŲrdinator vzw Verpleging aan Huis - Temse

Nieuws