Werkgroepen
Terug

Diabetesverpleegkundigen

De werkgroep diabetesverpleegkundigen bestaat uit vrijwillige medewerkers (diabetesverpleegkundigen en verpleegkundige-diabeteseducatoren) die een link hebben met diabeteszorg. Naast deze deelnemers kan de werkgroep advies inwinnen bij een breed uitgebouwd netwerk van artsen, podologen, diëtisten en andere zorgprofessionals die expertise vergaard hebben in diabeteszorg.

Via de werkgroep worden door gemandateerden NVKVV adviezen geformuleerd of afgetoetst die verder vorm krijgen in de erkenningscommissies, de Federale Raad voor Verpleegkunde en het RIZIV

Ook het aanbieden van kwaliteitsvolle en actuele vormingen gaat de werkgroep diabetesverpleegkundigen niet uit de weg. Samen leiden inspanningen tot het tweedaagse Diabetessymposium - ICC Gent en een studiedag tijdens de Week van de verpleegkunde - Kursaal Oostende

Lees meer over de werkgroepen en bekijk de foto's in het jaarverslag.

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Eefje VAN NULAND
Voorzitter

RIZIV : Begeleidingscomité zorgtrajecten - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : UZ Leuven – paramedisch coördinator Obesitaskliniek & verpleegkundig diabeteseducator

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Secretaris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Martine BECKX
Werkgroeplid

Nieuws