Werkgroepen
Terug

Pijnverpleegkundigen

De werkgroep pijnverpleegkundigen bestaat uit geëngageerde verpleegkundigen voor wie het pijnbeleid nauw aan het hart ligt. De werkgroepleden komen uit verschillende zorgsettings in gans Vlaanderen. De werkgroep probeert haar steentje bij te dragen om het pijnbeleid in de zorginstellingen en de thuiszorg te verbeteren enerzijds door pijnverpleegkundigen te ondersteunen, anderzijds door beleidsmaatregelen van dichtbij op te volgen. De werkgroepleden engageren zich om een netwerk te creëren voor pijnverpleegkundigen en om hen vormingsmomenten en accurate kennis aan te bieden. Zo heeft de werkgroep ook een nauwe samenwerking met de Belgian Pain Society voor het jaarlijkse congres.  Leden NVKVV
Bekijk profiel
Susan BROEKMANS
Voorzitter

Voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL: Verpleegkundig pijnspecialist UZ Leuven

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Werkgroeplid

Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Lieven DELTOUR
Werkgroeplid

Pijnverpleegkundige AZ Delta

Nieuws