Werkgroepen
Terug

Palliatieve Zorg

De werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg richt zich tot alle verpleegkundigen. We doen dit vanuit de visie dat palliatieve zorg behoort tot de basiszorg waar elke patiënt in elke setting recht op heeft. Basiskennis in verband met palliatieve zorg is dus voor elke verpleegkundige noodzakelijk. Daarnaast is verpleegkundige ondersteuning door gespecialiseerde teams noodzakelijk. Deze gespecialiseerde ondersteuning is afhankelijk van de setting: Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes in de thuiszorg, referentieverpleegkundigen in de woon- en zorgcentra, Palliatieve Support Teams en Palliatieve Eenheden in de ziekenhuizen. 

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Veerle COUPEZ
Voorzitter

Voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Co÷rdinator onderzoekscluster en lector verpleegkunde - Kennispunt Mantelzorg HOWEST

Bekijk profiel
Gerda OKERMAN
Voorzitter

Voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Consulent Vroegtijdige Zorgplanning vzw Palliatieve Zorg Gent-Eeklo

Bekijk profiel
Dina DECLERCK
Werkgroeplid

Verpleegkundige co÷rdinator PST AZ Sint-Jan Brugge

Bekijk profiel
Christine DE BOSSCHERE
Werkgroeplid

Docent Artevelde Hogeschool

Bekijk profiel
Mimount EL ABBOUDI
Werkgroeplid

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk). Lid werkgroep thuisverpleegkundigen en palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zelfstandige Thuisverpleegkundige Brussel

Bekijk profiel
Marc MERCHIER
Werkgroeplid

Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Palliatieve Zorg - Lid werkgroep palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Palliatieve zorg co÷rdinator AZ Maria Middelares - Gent

Bekijk profiel
CARINE OGIERS
Werkgroeplid

Zorgcoach GAOZ, domeincoordinator onco - pijn - palliatieve zorg bij Wit Gele Kruis Limburg

Bekijk profiel
Marleen PAELINCK
Werkgroeplid

Kwaliteitsco÷rdinator Zorgband Leie en Schelde

Bekijk profiel
Louis PAQUAY
Werkgroeplid

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste Aanleg) en Dienst voor geneeskundige verzorging en Wetenschappelijke afdeling voor het Observatorium voor de chronische ziekten en Overeenkomstencommissie - Planningscommissie FOD - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig stafmedewerker Wit-Gele Kruis

Bekijk profiel
Maartje WILS
Werkgroeplid

Lid werkgroep ouderenzorg en werkgroep palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Dagelijks Verantwoordelijke WZC Triamant Haspengouw

Nieuws