Werkgroepen
Terug

Projectgroep verpleegkundig specialist

Minister De Block creëerde in 2015 een wettelijk kader voor ‘verpleegkundig specialist’. In België zouden een 50 tal verpleegkundig specialisten actief zijn en worden door eigen middelen van de ziekenhuizen gefinancierd. Hoofddoel van deze functie bestaat uit het vertalen van wetenschappelijke innovatie naar de klinische praktijk. De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) en ook de ruime sector zijn evengoed vragende partij voor een hooggespecialiseerde verpleegkundige functie, weliswaar onder één voorwaarde: de volledige functiedifferentiatie binnen verpleegkundige functies moet worden herzien, met specifieke aandacht voor verpleegkundige algemene zorg en gespecialiseerde verpleegkundigen (verpleegkundig consulent incluis) zoals vermeld in Wet Uitvoering Gezondheidszorgberoepen (WUG) 2015[1]. Niet onlogisch, gezien deze groep 127.000 actieve verpleegkundigen betreft en we dit aantal nodig hebben voor de immense zorgvraag van morgen. 

Zowel in de officiële Vlaamse als federale overlegorganen betreffende vertegenwoordiging van verpleegkundigen is er sprake van één duidelijke consensus: iedere verpleegkundige functie dient dezelfde competenties en bevoegdheden te hebben. Alleen is het niveau van verdieping, complexiteit en uitvoering verschillend. Lees hier het functie- en competentieprofiel verpleegkundig specialist goedgekeurd door de Federale Raad Verpleegkunde in 2019. 

Voorjaar 2019 lanceerde NVKVV een oproep naar leden om een werkgroep verpleegkundig specialist NVKVV op te starten. De NVKVV gemandateerden in de FRV en de Technische Commissie Verpleegkunde vinden het noodzakelijk de stem van de verpleegkundigen zelf te horen. De werkgroep is samengesteld uit verpleegkundigen met grote diversiteit qua opleidingsachtergrond, tewerkstellingsplek en specialisatiedomein. Stapsgewijs werd met deze werkgroep de adviesvraag van minister De Block betreffende ‘verpleegkundig specialist’  besproken en ook andere adviezen onder de loep genomen. Onze Franstalige collega’s van Acn en Duitstalige collega’s van KPVDB werden actief betrokken.

Een enquête voor alle verpleegkundigen leek opportuun om meer stemmen te horen en aldus een beter gedragen en onderbouwd advies te kunnen geven aan de federale werkgroep die op vraag van de minister in 2019 werd samengesteld met afgevaardigden uit de Federale Raad Verpleegkunde, de Technische Commissie Verpleegkunde, de Hoge Raad arts–specialisten en de Hoge Raad huisarts-specialisten.

Dé kernvraag van de bevraging: “Wat verwachten verpleegkundigen van een verpleegkundig specialist?”  884 reacties leidden tot een nota die enerzijds een neerslag wil zijn van de enquêteresultaten en anderzijds willen Acn, KPVDB en NVKVV van hieruit enkele aanbevelingen doen in het kader de invulling van het statuut ‘Verpleegkundig specialist’ zoals beschreven in het functie- en competentieprofiel van de FRV in 2019. 

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Ivan BAUWMANS
Werkgroeplid

Lid werkgroep kritieke diensten NVKVV - Lid Vaccinnet - Lid Raad van Bestuur Rampenmanagement - LID BRC voor NVKVV. PROFESSIONEEL : Docent NVKVV - MUG verpleegkundige Spoedgevallen AZ Nikolaas

Bekijk profiel
Susan BROEKMANS
Werkgroeplid

Voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL: Verpleegkundig pijnspecialist UZ Leuven

Bekijk profiel
Mieke CAELEN
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: Pediatrie - Lid werkgroep kinderverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Neonatal Intensive Care Nurse bij Máxima MC

Bekijk profiel
Sam CORDYN
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet : adviesraad en Raad van Bestuur- Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Vanessa CUYVERS
Werkgroeplid

Lid werkgroep begeleidingsverpleegkundigen en verdiepende stage NVKVV. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker Noorderhart Revalidatie & MS Centrum Overpelt

Bekijk profiel
Lieven DECAVELE
Werkgroeplid

Verpleegkundige wondzorg OLV Aalst

Bekijk profiel
Anne DE BIEVRE
Werkgroeplid

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde tot 2021: algemene VPK - Lid Raad van Bestuur NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgzonemanager locomotorisch en geriatrie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Bekijk profiel
Kathy DE GUSSEMÉ
Werkgroeplid

Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen - Voorzitter werkgroep gespecialiseerde verpleegkundigen FRV. PROFESSIONEEL : Hoofdverpleegkundige UZ Brussel

Bekijk profiel
Wim EMBRECHTS
Werkgroeplid

Spoed/MUG verpleegkundige bij RZ TIENEN

Bekijk profiel
Eva GOOSSENS
Werkgroeplid

Assistant Professor at University of Antwerp

Bekijk profiel
Ina GRYP
Werkgroeplid

Advanced Nurse Practitioner pain - Clinical Nurse bij GZA

Bekijk profiel
Lon HOLTZER
Werkgroeplid

Bekijk profiel
Jasper VANHOOF
Werkgroeplid

RN, PhD I Staflid Nursing Departement UPC KULeuven

Bekijk profiel
KOEN VAN BOCKSTAL
Werkgroeplid

cardiac pacing,ICD and CRT Verpleegkundige OLV Ziekenhuis Aalst

Bekijk profiel
Liesbet VAN BOS
Werkgroeplid

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: GGZ tot 2021 - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV - Lid HORATIO (Europees). PROFESSIONEEL : Verpleegkundige PZ Sint-Norbertus - Duffel

Bekijk profiel
Marc VAN BOUWELEN
Werkgroeplid

Voorzitter Technische Commissie Verpleegkunde - Secretaris juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust - nog vrijwilliger bij diverse verenigingen

Bekijk profiel
- VAN DEYK KRISTIEN
Werkgroeplid

(Praktijk)lector Verpleegkunde UC Leuven-Limburg UC Leuven-Limburg

Bekijk profiel
Pieter VERGAERT
Werkgroeplid

Voorzitter werkgroep hoofdverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgmanager AZ Sint-Elisabeth - Zottegem

Bekijk profiel
Heidi WEEDAEGE
Werkgroeplid

Wondzorg verpleegkundige OLV Aalst

Bekijk profiel
Riet WILLEMS
Werkgroeplid

Verpleegkundig specialist GGZ OPZ Geel

Nieuws