Congressen NVKVV
  • Home
  • Congressen NVKVV
Terug
INSCHRIJVENTerug naar overzicht
Opgelet: de browser Internet explorer wordt niet meer ondersteund, gelieve voor in te schrijven een andere browser (Google chrome, Edge, Safari) te gebruiken aub.
Colloquium ICT4care goes hybrid
Persoonlijke contactgegevens
Voornaam*:
Naam*:
Lidnummer NVKVV:
Word lid van NVKVV:
Adres*:
Postcode*:
Land*:
E-mail*:
Telefoon/GSM*:
Professionele contactgegevens
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving op het e-mailadres dat je hieronder inbrengt.
Wanneer je niet over een professioneel e-mailadres beschikt, ontvang je de bevestiging op het e-mailadres bij 'Persoonlijke contactgegevens'.
Naam instelling*:
Functie (bij de instelling) *:
Adres*:
Postcode*:
Land:
E-mail*:
Tel*:
BTW:
Bedrijfstype* :
Opmerkingen
Dit bedrag wordt betaald door:
Evenement
Gelieve bij gelijklopende sessies maar één keuze aan te duiden.
--Maak uw keuze--
24ste colloquium ICT & gezondheidszorg op 13/10/2020 - 31/12/2020 van 08:30 tot 18:00
 
--Maak uw keuze--
Voormiddagprogramma op 13/10/2020 van 08:30 tot 12:30
 
--Maak uw keuze--
Namiddagprogramma op 13/10/2020 van 14:00 tot 18:00
 

 

--Maak uw keuze--
Uw gegevens kunnen gebruikt worden vanuit het NVKVV voor mailing met gelijkaardige doeleinden en worden NIET doorgegeven of verkocht aan derden. Indien NIET akkoord gelieve te wijzigen.
 
De deelnemerslijsten worden ter beschikking gesteld van de deelnemers aan het colloquium ICT4care met naam, voornaam, functie, instelling, gemeente. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen
 
Naam, gegevens tewerkstelling en mailadres mogen aan de sprekers worden bezorgd. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.
 
Algemene info over uw inschrijving – fysiek versus virtueel

  • Virtuele deelname = enkel digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.

  • Fysieke deelname = toegang ter plaatse in het congrescentrum + digitale toegang tot het digitale platform

  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/anderre = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers,..)

  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)

 

Algemene info over de mogelijke omzetting van uw ticket naar virtuele deelname ingeval van capaciteitsbeperking

-          In het kader van de capaciteitsbeperking geldt dat de inschrijving van een deelnemer uit de gezondheidssector steeds primeert boven de deelname van een medewerker van een ICT-bedrijf/consultant/andere.
Dwz dat ingeval de maximum fysieke capaciteit overschreden wordt, de medewerkers van uit de gezondheidssector steeds met prioriteit een toegangsticket voor fysieke deelname zullen ontvangen (tot aan de maximum capaciteit die toegelaten wordt door de plaatselijke overheid).

-          Bij overschrijding van de maximum-limiet wordt een inschrijving voor fysieke deelname automatisch omgezet in een virtuele deelname, waarbij in rangorde eerst de tickets van de ICT-bedrijven worden omgezet in virtuele deelname, en vervolgens in volgorde van inschrijven de meest recente inschrijvingen van deelnemers van uit de gezondheidssector

Digitaal platform

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals in een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.

Gelieve dan ook aan te duiden als uw “naam, gegevens tewerkstelling en mailadres aan de sprekers mogen worden bezorgd. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.

administratie@nvkvv.be