Congressen NVKVV
Terug
INSCHRIJVENTerug naar overzicht
Opgelet: de browser Internet explorer wordt niet meer ondersteund, gelieve voor in te schrijven een andere browser (Google chrome, Edge, Safari) te gebruiken aub.
Virtueel Colloquium ICT4care 2020-2021
Persoonlijke contactgegevens
Voornaam*:
Naam*:
Lidnummer NVKVV:
Professionele contactgegevens
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving op het e-mailadres dat je hieronder inbrengt.
Wanneer je niet over een professioneel e-mailadres beschikt, ontvang je de bevestiging op het e-mailadres bij 'Persoonlijke contactgegevens'.
Naam instelling*:
Functie (bij de instelling) *:
Adres*:
Postcode*:
Land:
E-mail*:
Tel*:
BTW:
Bedrijfstype* :
Opmerkingen
Dit bedrag wordt betaald door:
Evenement
Gelieve bij gelijklopende sessies maar één keuze aan te duiden.
--Maak uw keuze--
Virtueel Colloquium ICT4care 2020-2021 op 31/05/2021 van 09:00 tot 17:00
 
--Maak uw keuze--
Uw gegevens kunnen gebruikt worden vanuit het NVKVV voor mailing met gelijkaardige doeleinden en worden NIET doorgegeven of verkocht aan derden. Indien NIET akkoord gelieve te wijzigen.
 
De deelnemerslijsten worden ter beschikking gesteld van de deelnemers aan het colloquium ICT4care met naam, voornaam, functie, instelling, gemeente. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen
 
Naam, gegevens tewerkstelling en mailadres mogen aan de sprekers worden bezorgd. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.
 

Algemene info over uw inschrijving

  • Virtuele deelname = digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw uniek persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.
  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant/andere = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers,..)
  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)
  • Ticket gesponsord door ICT-bedrijf = een ticket voor een bezoeker uit de gezondheidszorg, dat gesponsord wordt door een ICT-bedrijf. Het ticket wordt in dit geval betaald door het ICT-bedrijf. De naam van het sponsorerende bedrijf (en firmanr van dat bedrijf) wordt genoteerd in het veld "Dit bedrag wordt betaald door".


Digitaal platform

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals in een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.

Gelieve dan ook aan te duiden als uw “naam, gegevens tewerkstelling en mailadres aan de sprekers mogen worden bezorgd. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.

administratie@nvkvv.be