Congressen NVKVV
Terug

Digitale studiedag infectiebeheersing 27.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Verpleegkundigen Infectiebeheersing

Maandag 27 september 2021


DIGITAAL


Verpleegkundige ziekenhuishygiënist: het leven zoals het is


Verwelkoming Mevr. V. Blomme, voorzitter werkgroep verpleegkundigen Infectiebeheersing (WIN) NVKVV


Voormiddagvoorzitter, Mevr. K. Vanderwee, lid werkgroep verpleegkundigen Infectiebeheersing (WIN) NVKVV


Verpleegkundige-ziekenhuishygiënist: het leven zoals het is.

Mevr. V. Blomme, AZ Damiaan, Dhr. G. Demaiter, AZ Groeninge, 

Mevr. E. De Haes, AZ Sint-Maarten, voorzitter en leden van de werkgroep infectiebeheersing NVKVV


Outbreak preparedness in het ziekenhuis

Dhr. Harun Yaras, attaché Directorate Health Care Federal Public Service 

Health, Quality and Patien Safety

 

Dr. G. Vandermeulen, AMR-coördinatieteam, FOD Volksgezondheid

Surveillance data MDRO in België en toekomstige trends
Prof. Dr. B. Catry, diensthoofd zorginfecties en antibioticaresistentie, Sciensano


Namiddagvoorzitter, Mevr. C. Haesebroek, lid werkgroep verpleegkundigen Infectiebeheersing (WIN) NVKVV

De gram negatieve bacteriën: wie zijn ze, waar leven ze en wat doen ze?

Apr. Biol. T. Goegebuer, klinisch bioloog (microbioloog), AZ Sint-Maarten 

Onbekend en onbemind: De rol van de omgeving
Mevr. A. Caluwaerts, lid werkgroep infectiebeheersing NVKVV 

Droge materie: Water gerelateerde problemen binnen het ziekenhuis
Dhr. P. De Waegemaeker, verpleegkundige infectiepreventie, UZ Gent

Toekomstvisie infectiepreventie: all-in one, one in all
Van referaat naar verpleegkundige-ZHH: ervaringen en uitdagingen.
Mevr. E. Vercoven, lid werkgroep infectiebeheersing NVKVV

Praktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen: 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.