Congressen NVKVV
Terug

Digitale studiedag verpleegkundigen GGZ 29.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Verpleegkundigen Geestelijke Gezondheidszorg

Woensdag 29 september 2021


DIGITAAL


E-health voor Dummies


Verwelkoming en inleidend woordje 

Mevr. S. Matthys, lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV

 

GGZ in Lockdown: connecteren in disconnecterende tijden

Dhr. B. Vrancken, hoofdverpleegkundige Psychiatrie A2, AZ Sint Jan Brugge en Mevr. H. Vandewiele, Verpleegkundig Specialist Psychiatrie, UZ Gent


Over coronazooms, patiënten als facebookvrienden en whatsapp-uurroostering: ethische trillingen bij gebruik van digitale media in de GGZ

Dhr. L. Moureau, Stafmedewerker Ethiek, vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’


Film jezelf; hoe medewerkers van een acute opnameafdeling kennis kunnen maken met de gezonde mens

Prof. dr. P. Goossens, Verpleegkundig Specialist GGZ Senior Onderzoeker SCBS Dimence Deventer, Visiting Professor UCVV UGent Belgie


Cybergeweld: vormen, impact en mogelijkheden van preventie en interventie

Prof. dr. M. Walrave, Hoogleraar communicatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen


Gebruik van digitale media bij EPA-patiënten

Titus Beentjes, Junior-onderzoeker, Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare), Radboud universitair medisch centrum HB Nijmegen


Suïcidepreventie - Digitale mogelijkheden voor verpleegkundigen

Mevr. K. Van Den Berge, Stafmedewerker, Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie


E-health … en het recht dat er geldt: rechts-ethische-aspecten van een snelle evolutie

Dhr. S. Van Roey, jurist én ethicus, als stafmedewerker juridische en ethische thema's Zorgnet-Icuro


www.onlinehulp-apps.be: jouw wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid

 

Mevr. A. Mees, docent en onderzoeksmedewerkster van de opleiding toegepaste psychologie in Howest


 

Praktische informatie
Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);

Deelnameprijzen: 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.