Congressen NVKVV
Terug

Digitale studiedag Pijnverpleegkundigen 30.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Pijnverpleegkundigen

Donderdag 30 september 2021


DIGITAAL


Rugpijn, terug in de kijker


Verwelkoming Mevr. S. Broekmans, verpleegkundig pijnspecialist, UZ Leuven,

voorzitter werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV

Zin en onzin van rugchirurgie

Prof. E. Van de Kelft, neurochirurg, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas 


Waarom stimuleren we de rug

Dr. B. Billet, algoloog anesthesist, AZ Delta Roeselare


Re-integratie en chronische pijn, zal dit werken?

Mevr. E. Mermans, verpleegkundig pijnconsulent en zelfstandig reïntegratiecoördinator


Rugrevalidatie

Mevr. M. Desimpele, teamleider, AZ Delta Roeselare


Rugklachten beter voorkomen dan genezen

Mevr. H. De Coninck, verpleegkundige, UZ Gent


Patiëntenervaring

Mevr. L. Henckens, ervaringsdeskundige


Schrik voor de prik: nut van interventionele pijntherapie

Dhr. L. Deltour, pijnverpleegkundige AZ Delta, Roeselare

Mevr. A. Boeckx, pijnverpleegkundige AZ Jan Palfijn, Gent


Implementatie van een project: pijnbeleid bij scoliosefusie

Dr. S. Debulpaep, pediater, adjunct-kliniekhoofd, UZ Gent


Praktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen: 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.