Congressen NVKVV
Terug

Digitale studiedag Diabetes 30.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Diabetes
Voor zorgverleners in diabetescare

Donderdag 30 september 2021


DIGITAAL


Diabetes: zo veel meer dan enkel een ontregelde suikerspiegel


Verwelkoming Mevr. E. Van Nuland, voorzitter werkgroep verpleegkundigen diabetes NVKVV

Update nieuwe diabetesmedicatie (ook OAD)

Dr. X. Aers, endocrinoloog, AZ Delta


Diabetes en gewrichten (limited joints mobility)

Mevr. I. Heyvaert, podologe, praktijk Buggenhout, diabeteskliniek, AZ Rivierenland, Rumst.


Diabetes en emotioneel welzijn

Dhr. W. Van der Borght, psycholoog, UZ Leuven


Diabetes en mondhygiëne

Prof. Dr. J. Vanobbergen, docent emeritus, Universiteit Gent vakgroep mondgezondheidswetenschappen


Etiketten lezen

Mevr. M. Van de Sijpe, Odisee


Nieuwe pennen in de praktijk

Mevr. M. Beckx, verpleegkundig diabeteseducator AZ Zeno Blankenberge-Knokke, diabeteseducator, eerstelijnszorg regio Oostkust en Mevr. S. Dehouck, zelfstandige thuisverpleegkundige en diabeteseducator


Diabetespatiënten, wat nu? Casuïstiek

Mevr. M. De Pover, consulent Diamar, diabeteseducator


Getuigenis

 

Dirk Van Neck & Michèle Morel


Praktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.


- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen:  

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.