Congressen NVKVV
Terug

25ste colloquium ICT4Care -deelname aan virtueel platform vanaf 24/11/21 - Fysiek congres 17/05/2022


De tijdslijn voor het 25ste colloquium ICT4care werd aangepast.

HET VIRTUELE COLLOQUIUM ICT4CARE IS OFFICIEEL GEOPEND OP 24/11/2021 EN LOOPT TOT 17/05/2022.

Vanaf 24/11/2021 zijn reeds een groot aantal presentaties beschikbaar. De presentaties die nog niet beschikbaar zijn worden waar mogelijk in de hierop volgende weken online gezet.

HET FYSIEKE COLLOQUIUM ICT4CARE GAAT NIET DOOR OP 24/11/2021 EN IS VERPLAATST NAAR 17/05/2022.

Toegangsticket blijft geldig voor het fysiek evenement van 17/05/2022 en het virtuele evenement vanaf 24/11/2021.

U kan blijven inschrijven voor het virtuele evenement.

o   Deelnemers die zich na 24/11 inschrijven zullen normaliter binnen de 14 dagen een mail krijgen om hen toegang tot het platform te geven.

Het programma en meer informatie over dit colloquium is te vinden op www.ict4care.be/congres

Algemene info over uw inschrijving – fysiek versus virtueel

  • Virtuele deelname = enkel digitale toegang tot het digitale platform. De registratie van uw persoonlijk mailadres is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het digitaal platform.

  • Deelname medewerker ICT-bedrijf/consultant = een medewerker die NIET werkt in de zorg maar voor een commercieel bedrijf (ICT, consulting, leveranciers,..)

  • Deelname medewerker uit gezondheidssector = een medewerker die WEL werkt in de zorg (zowel gezondheidszorg als welzijnssector: ZH, WZC, GGZ, eerstelijn,…)


Digitaal platform

Voor de deelnemers aan het digitale platform bieden wij de mogelijkheid om – net zoals tijdens een fysiek congres – in contact te komen met de spreker. Om dit te faciliteren stellen wij voor om de mailadressen te delen met elkaar.

Gelieve dan ook aan te duiden als dat uw “naam, gegevens tewerkstelling en mailadres" aan de sprekers mogen bezorgd worden. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.