Vormingen NVKVV
Terug

Digitale studiedag Kritieke Diensten 27.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Verpleegkundigen Kritieke Diensten

Maandag 27 september 2021


DIGITAAL


Verstikking/verademing emoties


Verwelkoming Dhr. B. Rens, voorzitter werkgroep verpleegkundigen Kritieke Diensten


Organisatie Covidzorg: resultaten en aanbevelingen van het KCE

Dhr. M. Van der Auwera 


Kritieke zorg toekomstvisie en verloning specialisatie

Dhr. J. Bertels kabinetschef Minister Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid


Suïcidezorg

Dhr. J. Tambuyzer, suïcidepreventiewerker, CGG De Pont


Boven de wolken

Mevr. A. Franssen, vroedvrouw en fotografe


Impact van COVID op patiënt en familie en PTSS na inzo verblijf

Dr. I. Dapper, intensivist, ambassadeur GZA/Founding President iDeelAB


Fysiologe shaken baby

Dhr. R. Bilo, vertrouwensarts, Veilig Thuis Rotterdam


Palliatieve zorg op kritieke diensten

Dhr. B. Rits, spoedverpleegkundige, AZ Sint-Maarten


Veerkracht en zorgbarometer Covid-19 

Prof. K. Vanhaecht, KU Leuven
Praktische informatie
Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.


Hieronder een overzicht van 3 verschillende formules:

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);Deelnameprijzen: 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.