Vormingen NVKVV
Terug

Digitale studiedag Wondzorg 29.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag Wondzorg
i.s.m. CNC

Woensdag 29 september 2021


DIGITAAL


Inflammatie en Infectie


Verwelkoming door dagvoorzitter dhr. E. Lambrecht

Pijnmanagement bij wondreiniging

Mevr. N. Callaerts, wondzorgverpleegkundige, Militair Hospitaal Koningin Astrid


Fysische Parameters

Mevr. E. Hulst, wondzorgverpleegkundige


Inflammatie en infectie: Casussen

Mevr. A. Vancoillie, verpleegkundige heelkundige afdeling, 

wondzorgreferent, AZ Damiaan Oostende


Acute wondzorg: T & I : Casuïstiek

Dhr. E. Lambrecht, gastdocent Wondzorg.net


Infecties oncologische wonden

Mevr. I. Degrande, referentieverpleegkundige wond-, stomazorg en weefselherstel, thuisverpleegkundige


Tracheostomie en Laryngectomie

Mevr. J. Swaels, thuisverpleegkundige wondzorg, I-Mens


Mijn Stoma, mijn vriend

Dhr. F. Manderyck, wondzorgverpleegkundige, Jan Ypermanziekenhuis Ieper, Zelfstandig thuisverpleegkundige


Casuïstiek in de thuiszorg

 Mevr. N. Verpaelst, verpleegexpert wondzorg-stoma-decubitus en infectiepreventie bij Wit-Gele Kruis West-VlaanderenPraktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).

De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.