RIZIV - Thuisverpleegkundigen

Voor thuisverpleegkundigen tewerkgesteld als zelfstandige of in dienstverband.


RIZIV - Thuisverpleegkundigen

Het RIZIV of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is een federale instelling binnen de sociale zekerheid. Ze staat ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen, dat die doeltreffend zijn en in overeenstemming met de tariefafspraken. Ze zorgt voor een adequaat vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap voor alle verzekerde werknemers en zelfstandigen en voor reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid. Een verzekerde is iedere Belg die bijdragen voor sociale zekerheid betaalt, zowel werknemers als zelfstandigen.

In 2014 blies het RIZIV 50 kaarsen uit, ook het NVKVV heeft sinds die periode een vertegenwoordiging voor thuisverpleegkundigen (in dienstverband als zelfstandigen) en verdedigt op die manier de voorstellen en afspraken van de leden uit de werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. Het RIZIV kent verschillende commissies en raden, de RIZIV-structuur kan je hier raadplegen. 

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u het RIZIV administratief team contacteren:
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Sam CORDYN
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet : adviesraad en Raad van Bestuur- Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Kristel DE VLIEGHER
Mandataris

Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Zorgkundige - RIZIV : Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen. PROFESSIONEEL : Diensthoofd Verpleegkundig Departement Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Ellen DE WANDELER
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) - Planningscommissie FOD - Kenniscentrum (KCE) - Vlaams Overleg Zorgberoepen VOPZ - Raadgevend Comité zorg en gezondheid. PROFESSIONEEL : Algemeen Coördinator NVKVV

Bekijk profiel
Mimount EL ABBOUDI
Mandataris

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk). Lid werkgroep thuisverpleegkundigen en palliatieve zorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zelfstandige Thuisverpleegkundige Brussel

Bekijk profiel
Ilse GORISSEN
Mandataris

Provinciale Geneeskundige Commissie Verpleegkundigen Limburg - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) en Overeenkomstencommissie - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV - Bestuurslid Regionaal Netwerk NVKVV Limburg. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker Wit-Gele Kruis Limburg

Bekijk profiel
Luc HEIRSTRATE
Mandataris

Technische commissie voor Verpleegkunde - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste Aanleg) - Lid juridische adviesgroep NVKVV - Bestuurslid Regionaal Netwerk Antwerpen NVKVV. PROFESSIONEEL : Projectmedewerker Wit-Gele Kruis Antwerpen

Bekijk profiel
Peter MAES
Mandataris

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste aanleg) - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Zaakvoerder Bvba Sidemap Thuisverpleging

Bekijk profiel
Louis PAQUAY
Mandataris

RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste Aanleg) en Dienst voor geneeskundige verzorging en Wetenschappelijke afdeling voor het Observatorium voor de chronische ziekten en Overeenkomstencommissie - Planningscommissie FOD - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig stafmedewerker Wit-Gele Kruis

Bekijk profiel
Stefaan SARENS
Mandataris

RIZIV : Profielencommissie - lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Algemeen Directeur bij Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw

Bekijk profiel
KRISTIEN SCHEEPMANS
Mandataris

RIZIV : Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging - Kamer eerste aanleg. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig Stafmedewerker Wit-Gele-Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Hendrik VAN GANSBEKE
Mandataris

Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) - Vlaams Instituut Eerstelijn (VIVEL) - RIZIV : Algemene Raad/Begrotingscontrole en Verzekeringscomité en Begeleidingscomité: evaluatie - Recip-e - VIKZ - - Comité v/d dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (vpk) - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Kamer van Aanleg) - E-Healthplatform - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Eefje VAN NULAND
Mandataris

RIZIV : Begeleidingscomité zorgtrajecten - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig Stafmedewerker en diabeteseducator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Nieuws