Adviescomité verdiepende stage (4de jaar)

In 2019 werd door de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer een adviescomité verdiepende stage opgestart. NVKVV kreeg hier een vertegenwoordiging, naast deze van de AUVB, de hogescholen en de werkgeversorganisaties. Een oproep naar al de leden NVKVV leidde tot een projectwerkgroep NVKVV verdiepende stage en een gemeenschappelijk advies dat door de gemandateerden NVKVV in dit adviescomité worden uitgedragen. 

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Marion BORIAU
Mandataris

Lid Adviescomité verdiepende stage verpleegkunde. PROFESSIONEEL : Zorgmanager OLV Aalst

Bekijk profiel
Greet CROENEN
Mandataris

Lid Adviescomité verdiepende stage verpleegkunde - Lid werkgroep directies en geestelijke gezondheidszorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Directeur Patiëntenzorg Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen

Nieuws