Vlaams
Terug

Erkenningscommissie Verpleegkunde en Zorgkunde

In 2016 werden de erkenningscommissies die instaan voor de erkenning van de bijzondere beroepstitels (BBT) en beroepsbekwaamheden (BBK) overgeheveld van het Federale niveau naar het gemeenschapsniveau (Vlaamse bevoegdheid).  Onze gemandateerden zetelen in de erkenningscommissies afdeling pediatrie en neonatologie, spoed en IZ, zorgkundigen, geriatrie, oncologie, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, diabetologie en palliatieve zorg.

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Els BLOMME
Mandataris

Erkenningscommissie Verpleegkunde Afdeling GGZ en psychiatrie. PROFESSIONEEL : Zorgmanager bij Karus vzw

Bekijk profiel
Els BROECKX
Mandataris

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Diabetologie - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker diabeteszorg en diabetesverpleegkundige Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Bekijk profiel
Greet CROENEN
Mandataris

Lid Adviescomité verdiepende stage verpleegkunde - Lid werkgroep directies en geestelijke gezondheidszorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Directeur Patiëntenzorg Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen

Nieuws