Vlaams Agentschap zorg en gezondheid


Vlaams Agentschap zorg en gezondheid

Verpleegkundig werk kent geen geografische exclusiviteit, maar wordt beïnvloed vanuit verschillende beleidsniveaus. Vooral sinds de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid meer (deel)bevoegdheden gekregen inzake gezondheidszorg. We geven hier een overzicht met linken naar alle relevante entiteiten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en geven jullie een overzicht van de gemandateerden NVKVV die hier aan zet zijn:

Leden NVKVV
Bekijk profiel
Ivan BAUWMANS
Mandataris

Lid werkgroep kritieke diensten NVKVV - Lid Vaccinnet - Lid Raad van Bestuur Rampenmanagement - LID BRC voor NVKVV. PROFESSIONEEL : Docent NVKVV - MUG verpleegkundige Spoedgevallen AZ Nikolaas

Bekijk profiel
Ellen DE WANDELER
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) - Planningscommissie FOD - Kenniscentrum (KCE) - Vlaams Overleg Zorgberoepen VOPZ - Raadgevend Comité zorg en gezondheid. PROFESSIONEEL : Algemeen Coördinator NVKVV

Bekijk profiel
Shalini MATTHYS
Mandataris

Mandataris kwaliteitsindicatoren Vip2 GGZ - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV. PROFESSIONEEL: Directeur patiëntenzorg PTC Rustenburg - Brugge

Bekijk profiel
Hendrik VAN GANSBEKE
Mandataris

Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) - Vlaams Instituut Eerstelijn (VIVEL) - RIZIV : Algemene Raad/Begrotingscontrole en Verzekeringscomité en Begeleidingscomité: evaluatie - Recip-e - VIKZ - - Comité v/d dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (vpk) - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Kamer van Aanleg) - E-Healthplatform - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen