Alle
Terug

Dag van de Ethiek


Indien u via deze weg inschrijft, ontvangt u een bevestigingsmail op het scherm en in uw mailbox (controleer dus steeds uw mailadres vooraleer u deze invult).


Op de bevestigingsmail staat informatie over de betaling. Gelieve deze correct uit te voeren en het juiste OGM-nummer te gebruiken.


Via deze manier van inschrijven wordt GEEN factuur aangemaakt.


Inschrijving in groep en/of via de werkgever (FACTURATIE):
neem contact op met j.smeets@nvkvv.be en u ontvangt een handleiding voor het inbrengen van deelnemer(s). 


Morele moed: terug naar de kern van je beroep

Studiedag Ethiek NVKVV i.s.m. Randstad en de Werkgroep Praktische Ethiek


In de studiedag ethiek 2019 hadden we het vooral over morele stress: de stress die heel wat zorgverstrekkers ervaren in het uitoefenen van hun beroep wanneer zij vaststellen dat zij niet kunnen doen wat zij onder “goede zorg” verstaan. De studiedag 2019 ligt in het verlengde van vorig jaar en handelt over “morele moed”. Er is morele moed nodig om deze situaties die zich dagelijks voordoen aan te kaarten met de collega’s, je overste…

Morele moed gaat naar de kern van ons beroep. Hoe kunnen wij als verpleegkundigen en zorgverstrekkers in het algemeen terug greep krijgen op deze kern? 

Morele moed vormt dus de rode draad van deze studiedag. Wat verstaan we hieronder, hoe kunnen we deze moed ten volle tot zijn recht laten komen op de werkvloer? Deze studiedag biedt theoretische achtergrond, maar ook en vooral praktische tools onder de vorm van interactieve sessies en workshops moreel beraad. 


08u30 Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee

09u00 Verwelkoming in de aangeduide conferentiezaal


Inleiding dagvoorzitter
Dhr. J. Libbrecht, PhD,coördinator van de werkgroep Praktische Ethiek,docent Ethiek Departement Gezondheidszorg, Erasmushogeschool Brussel

 

Morele moed

Erna is de bevlogen bedenkster en oprichtster van de Tientjes Academie. Met haar ongebreidelde enthousiasme neemt ze je mee in de wondere wereld van NLP en/of Verbindende Communicatie.

Ons dagelijks werk in de zorg geeft ons moed en kost ons moed. In deze methodiek bieden we wat handreikingen voor als je het even niet meer ziet zitten.

Mevr. E. Smeekens, oprichtster van de Tientjes Academie


“Ontregelen”: Hoe professionals de kern van hun beroep teruggeven!

Bureaucratische regels, angstige protocollen en geduldig registrerende computerschermen slagen er steeds beter in professionals van hun werk te houden. Waar komt die controlezucht vandaan?

M. Ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt, Randstad Nederland


11u00 Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking


11u30 Interactieve sessies: keuze uit 1 t.e.m. 3

 

1. Morele moed in de praktijk

door mevr. Véronique Hoste

Veronique Hoste is projectmedewerker ‘morele stress-morele veerkracht’ aan de Hogeschool Howest in Brugge. De afgelopen twee jaar werkte zij samen met vele partners uit de zorg en dienstverlening aan het project ‘Van morele stress naar morele veerkracht’. Uit de vele contacten met het werkveld worden praktijkervaringen besproken en gedeeld rond morele moed. We bekijken samen wat ons belet of net motiveert om moreel moedig te zijn en bekijken hoe we onze morele moed nog beter kunnen inzetten op de werkvloer.


2. Hoe kan een organisatie haar medewerkers stimuleren tot morele moed?

door mevr. Céline Baele

Céline Baele is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkt momenteel aan haar doctoraat over ‘morele stress’ aan de Universiteit Gent. Als projectmedewerker is zij verbonden aan de opleiding verpleegkunde van Howest in Brugge. Ze bespreekt -vanuit bedrijfspsychologisch perspectief- welk organisatieklimaat stimulerend werkt voor morele moed en hoe een organisatie haar moreel moedige medewerkers kan ondersteunen. In de sessie wordt ruimte gemaakt voor interactie met de deelnemers en voorbeelden van best practices. Daarnaast introduceert ze de deelnemers in de methodiek van ‘moral agency theater’.


3. Goed samenwerken kan niet zonder morele moed. Hoe kunnen we moreel moedig samenwerken?

door mevr. Antoinette Bolscher

Antoinette Bolscher is verpleegkundige, juriste, en kwalitatief onderzoekster. Aan de Universiteit voor Humanistiek heeft zij onderzoek gedaan naar samenwerking in de zorgpraktijk. Vanuit het moreel perspectief dat zij daarbij heeft ontwikkeld, bespreekt ze een aantal concepten die kunnen helpen om moreel moedig samen te werken


12u30 Middagpauze 


13u15 Workshops methodieken moreel beraad, eerste sessie: keuze uit 4 t.e.m. 8

Moreel beraad op de werkvloer: Samen bepalen wat goede zorg is!

Methodieken moreel beraad


4. Incidentmethodiek voor intervisies, Jan Coel, docent in PXL-Hasselt en coördinator van het PG palliatieve zorg,

actief binnen WEPE.

5. Dilemma- methodiek, Els Van Wynsberghe, Rhizo 

6. Moreel beraad socratische methode, Ilke Beckers, Kwaliteitscoördinator wzc Sint- Augustinus - wzc OLV Ster der
Zee en actief binnen WEPE

7. Heracleitos – methode, Ingeburg Digneffe, Ethica, docente UHasselt en actief binnen WEPE

8. Ethisch stappenplan, Ine Van Den Eynde, theologe, docente Thomas More Hogeschool en actief binnen WEPE.


14u45    Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking


15u15 Workshops methodieken moreel beraad, tweede sessie: keuze uit 9 t.e.m. 13 (zie hierboven)


09. Incidentmethodiek voor intervisies

10. Dilemma- methodiek

11. Moreel beraad socratische methode

12. Heracleitos – methode

13. Ethisch stappenplan


16u20     Plenaire zitting en conclusies


16u50 Afsluiting


Praktische informatie

Locatie: Kursaal, Monacoplein Oostende: digitaal wegens corona-maatregelen


Toegangsprijzen per studiedag 

Leden NVKVV: € 78

Student-leden NVKVV: € 69

Niet-leden NVKVV: € 109

Student-niet-leden: € 89

Senioren erefondsleden (65+): € 78

Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering meer dan drie weken voor de start van de Week van de Verpleegkunde rekenen wij 50 % annuleringskosten aan. Bij annulering minder dan drie werkdagen voor de start is dat het volledige inschrijvingsgeld. Niet aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. Je kunt je wel laten vervangen door een nog niet ingeschreven deelnemer na melding: ledenadmin@nvkvv.be (bij individuele inschrijving) of bij j.smeets@nvkvv.be (inschrijvingen via werkgever, school facturatie). 


Informatie de Week van de Verpleegkundige (beslissing dd. 24.8).


De Week van de Verpleegkundige gaat niet zoals gewoonlijk door 

Wegens de terechte federale overheidsmaatregelen als gevolg van COVID-19 kan de Week van de Verpleegkundige in Oostende niet zoals gewoonlijk doorgaan. En gezien de voorspellingen voor de komende maanden, waarin verpleegkundigen als zorgverleners een belangrijke maatschappelijke rol zullen blijven opnemen, wil het NVKVV geen risico’s nemen.


We brengen de Week van de Verpleegkundige digitaal tot bij jou 

Door de wereldwijde pandemie staan verpleegkundigen vandaag op een ongeëvenaarde manier maatschappelijk in de belangstelling. Bovendien is 2020 het internationale Jaar van de Verpleegkundige. Een uitgelezen moment om jou als verpleegkundige niet los te laten en de Week van de Verpleegkundige om te gooien zodat we nieuwe kennis en inzichten tot bij jou kunnen brengen. Weliswaar niet fysiek in Oostende zoals de 45 jaren voordien, maar wel rechtstreeks bij jou op de werkvloer of bij je thuis. Je mag zelf kiezen!


Noodzakelijke erkenningen en attesteringen voor jou 

We willen ervoor zorgen dat jij de komende periode maximaal inzetbaar bent in jouw zorginstelling maar dat tegelijkertijd ook jouw behoefte aan nieuwe kennis en inzichten wordt vervuld. Kwaliteitsvolle zorg blijven verstrekken en voldoen aan de voorwaarden voor de noodzakelijke erkenningen en attesteringen is voor het NVKVV van primordiaal belang.


Hoe verloopt dit praktisch? 

  • Alleen de sprekers komen naar Oostende op de voorziene datum van de studiedag. Hun presentaties worden opgenomen en vanaf 5 oktober 2020 kun je die dan per studiedag bekijken op onze website via een persoonlijke uitnodiging.
  • We sturen je een unieke login waarmee je nadien op jouw persoonlijke naam attesteringen ontvangt voor iedere presentatie die je hebt gevolgd. Dat verandert niet!
  • Maar dat is nog niet alles: wanneer je voor één studiedag ingeschreven bent, krijg je toegang tot de presentaties van alle studiedagen. Meerdere studiedagen bieden onderwerpen die je kunnen aanspreken. Zo pluk je extra kennis en inzichten mee! 
  • Je kunt de presentaties online bekijken tot 20 december 2020. Vanaf die datum stellen we de attesteringen voor alle gevolgde presentaties beschikbaar. 
  • We brengen de kennis en informatie tot bij jou. Je hoeft je dus zelf niet te verplaatsen.

 

Verrassingspakket via de post 

Je bent ingeschreven op je persoonlijke naam en hebt bij je inschrijving hiervoor ook een persoonlijke betalingsuitnodiging ontvangen. Met andere woorden, je bent bij het NVKVV geregistreerd als een individuele inschrijving. Je maakt bijgevolg niet deel uit van de groepsinschrijvingen en voldoet niet aan de hieraan verbonden voorwaarden, die voor vele zorginstellingen worden gehanteerd om meerdere verpleegkundigen – tegen een voordeeltarief – in te schrijven. 

Ook jij, als individuele inschrijving, komen we graag tegemoet met inspiratie en leuke gadgets. Je krijgt van ons komende weken met de post een goodiebag die je meeneemt voor één dag aan zee. Wat precies, verklappen we nog niet! 


Hopelijk ontmoeten we elkaar tijdens de digitale Week van de Verpleegkundige 2020. Want samen maken we de toekomst van de verpleegkunde! 


Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. 

Vanwege de werkgroepen en regionale netwerken van het NVKVV