Alle
Terug

Beter voorbereid zijn op de vaccinatie van je patiënten! - Virtueel - NAMIDDAG


De vaccinatie van het zorgpersoneel en van de bevolking is een belangrijke factor in de strijd tegen COVID-19. Om die vaccinatiegraad te optimaliseren zullen verpleegkundigen en artsen de komende maanden stapsgewijs de vaccins toedienen. NVKVV wil nu alle verpleegkundigen klaarstomen om de specifieke COVID-19-vaccins toe te dienen.

Sinds het Koninklijk Besluit van 29 februari 2016 is het plaatsen van een vaccin een verpleegkundige B2-handeling. Dit wil zeggen dat een verpleegkundige het vaccin mag toedienen zonder aanwezigheid van een arts. Het NVKVV werkte in 2016, als enige in België, een procedure uit om verpleegkundigen de nodige ondersteuning en wetenschappelijke inzichten voor een goede praktijkvoering aan te reiken.
Dit deden we in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), Domus Medica en het Kartel. We brachten een brochure uit met achtergrondinformatie, een stappenplan en een modelprocedure voor het toedienen van een vaccin. 

Vorming over vaccinatie
Het NVKVV voorziet verpleegkundigen van de nodige vorming. Als beroepsorganisatie willen we alle verpleegkundigen optimaal voorbereiden om specifiek het COVID-19-vaccin van Pfizer toe te dienen en in een volgende fase andere COVID-19-vaccins.  
Concreet organiseren we een virtuele vorming waarin we de vaccinatie zullen toelichten, maar ook de bijhorende wetgeving en procedures. We herhalen ook de aandacht voor hygiënische maatregelen en leggen de nadruk op de toediening van dit specifieke vaccin en op de mogelijke nevenwerkingen ervan, zoals een anafylactische shock. 


Programma:
 • Vaccinatie
 • Wetgeving:
  - Advies TCV en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
  - KB van 29 februari 2016
  - Wat is een B2 handeling?
  - Wat is een staand order?
  - Hoe kan er een verpleegprocedure opgemaakt en gevolgd worden?
 • Aandacht voor hygiënische maatregelen bij het plaatsen van een vaccin.
 • Toediening van een vaccin
 • Frequente vaccins
 • Mogelijke nevenwerkingen
 • Anafylactische shock

Docent: Dhr. D. Backaert

Wanneer:

- Maandag 25  januari 2021

Duur: 2 uur: 14u00-16u00


Kostprijs:
•         Leden NVKVV: €35 pp
•         Niet-Leden NVKVV: €50 pp


Locatie:
Virtuele opleiding.