Alle
Terug

Digitale studiedag Palliatieve Zorg 30.9.2021 - Inschrijven hier - Te bekijken tot 25.12.2021


Studiedag verpleegkundigen Palliatieve Zorg

Donderdag 30 september 2021


DIGITAAL


Laat ons over de dood praten


Verwelkoming Mevr. V. Coupez, voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV

Het palliatief debat... en nu ?

Mevr. V. Coupez, lectoraat Palliatieve Zorg Howest, voorzitter werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg NVKVV en Mevr. C. De Cafmeyer, directeur Palliatieve Zorg Vlaanderen


Tijdig opstarten palliatieve zorg in het woonzorgcentrum (voor mensen met dementie)

Mevr. V. De Bou, Informatie en documentatie. Expertisecentrum Dementie Paradox en Mevr. G. Okerman, Consulent VZP. Palliatieve Zorg Gent-Eeklo


Creatief over de dood praten.

Dhr. R. Bruntinck, journalist, Bureau MORBidee


Getuigenis in duo

Dhr. F. Dejonckheere & Mw. E. Boussery


Het patiëntenperspectief

Mevr. K. Bracke, auteur


Reanimeren of niet bij 80+'ers

Mevr. K. Versluys, verpleegkundig specialist geriatrie, UZ Gent


Touching Infinity

Mevr. G. Teck, Filmmaker "touching infinity"


Nawoordje

 

Mevr. V. Coupez, Onderzoekscoördinator opleiding verpleegkunde Howest


Praktische informatie

Na inschrijving en betaling ontvangt u enkele dagen later een mail met informatie om u te registreren op het digitaal platform.

- digitale deelname voor het volledige digitale platform – 13 studiedagen - (te bekijken van 5.10.2021 t.e.m. 25.12.2021: attestering op basis van de door jou ingeschreven studiedag volgt rond 10 januari 2022 (extra attest kijkminuten bij aanvraag);


Deelnameprijzen: 

Leden NVKVV (waaronder ook erefondsleden NVKVV):
- digitale deelname     79 euro

Niet-leden NVKVV:
- digitale deelname 109 euro

Student-leden NVKVV:
- digitale deelname     70 euro

Student-niet-leden NVKVV:
- digitale deelname     90 euro
Onder student-leden/student-niet-leden wordt verstaan: studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).


De werkgroepen en de regionale netwerken van het NVKVV heten u alvast van harte welkom op het digitaal platform.