je bent hier:
nn INFORMATIE BORSTVOEDING
Borstvoeding welkom
De actie “Borstvoeding welkom” wil van borstvoeding weer maken wat het generaties lang was: een natuurlijk en eenvoudig gebeuren.

Vele factoren bevorderen het starten met en het onbekommerd geven van borstvoeding. Het creëren van een borstvoedingsvriendelijk klimaat en het zichtbaar maken van borstvoeding in de samenleving horen daar uiteraard bij, maar ook het verspreiden van correcte informatie, onder zoveel mogelijk mensen op zo jong mogelijke leeftijd.

Als een klant met maaltijdcheques of creditcard kan betalen, wordt dit meestal aangegeven met een sticker op ramen of deuren.  Maar een moeder die op stap is met haar baby en borstvoeding wil geven, weet niet waar ze welkom is en al evenmin of ze een plekje zal vinden om rustig te voeden.

Uit onderzoek blijkt dat drie op vier moeders vinden dat borstvoeding geven op een openbare plaats normaal zou moeten zijn, maar dat één op twee moeders belemmeringen ervaart bij het voeden op café of restaurant, in een bibliotheek of stadhuis. Bovendien durft slechts één op twee moeders borstvoeding te geven op publieke plaatsen, waarbij ze zich vaak nog schaamt of ongemakkelijk voelt. Daarbij komt nog dat een afkeurende omgeving moeders sneller doet stoppen met borstvoeding. (Uit onderzoek : “Succesvol borstvoeding geven in Vlaanderen.  Kan het ?”, De Bakermat, 2006)

Daarom wil De Bakermat met deze internationaal erkende sticker borstvoeden op openbare plaatsen zichtbaar maken, zodat de samenleving meer vertrouwd geraakt met borstvoeding en het als een natuurlijk en normaal gegeven beschouwt.

Deze actie wordt gesteund door Kind en Gezin, dat net als De Bakermat en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan-beveelt om borstvoeding te stimuleren. Borstvoeding biedt de beste voeding voor elk kind, is een natuurlijk gebeuren en mag best zichtbaar worden in onze leefomgeving.

Het percentage kinderen dat als startvoeding uitsluitend borstvoeding krijgt, bedraagt in Vlaanderen 65 %. Hoewel er per provincie kleine verschillen zijn, luidt de belangrijkste bevinding dat Vlaanderen geen koploper is in Europese context. In Vlaanderen starten merkelijk minder moeders met borstvoeding dan in aangrenzende landen zoals Luxemburg (88 %), Duitsland (86 %) en Nederland (75 %). Het Vlaamse percentage steekt ook schril af t.o.v. de cijfers in de Scandinavische (98 %) en mediterrane landen (90 %). Op drie maanden en later is het verschil nog groter.

Wat kan je zelf doen om deze stickeractie mee te ondersteunen?

Vroedvrouwen en lactatiekundigen die de sticker zelf willen verspreiden in restaurants, cafés, winkels of openbare gebouwen of die stickers willen meegeven aan borstvoedende moeders met wie ze in contact komen, kunnen volgende stappen ondernemen:

  • Vraag de gratis stickers aan bij vzw De Bakermat, Expertisecentrum Kraamzorg via de website www.wegwijsborstvoeding.be of bij een plaatselijk expertisecentrum Kraamzorg.
  • Laat de ‘borstvoedingsvriendelijke plaats’ de internationaal erkende sticker zichtbaar op raam of deur kleven. 
  • Vraag de verantwoordelijke van de ‘borstvoedingsvriendelijke plaats’ zich te registreren op de website www.wegwijsborstvoeding.be, waar alle ‘borstvoedingsvriendelijke plaatsen’ worden opgelijst.

Deze lijst kan door ouders snel en eenvoudig (volgens woonplaats) geraadpleegd worden op de website. Er zijn verder geen voorwaarden verbonden aan de registratie op de website of het aanbrengen van de sticker. De Bakermat wil vooral een positieve actie creëren waarbij moeders weten waar ze welkom zijn en waarbij horecazaken, winkels of openbare gebouwen met sticker op een positieve manier in de kijker komen.

Voor verdere informatie kan u steeds terecht op www.wegwijsborstvoeding.be.

Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in:
Blijf ingelogd
Inlogtips