Richtlijnen voor Nursingteksten

Algemeen

 - De centrale vraag bij een Nursing-artikel is: WAT LEREN MIJN COLLEGA'S VAN DIT VERHAAL?
- Nursing biedt ruimte voor persoonlijke ervaringen, schrijft dicht op de huid van haar doelgroep.
- Herkenbaarheid is een sleutelwoord, ook bij de vakinhoudelijke artikelen. Daarom hechten wij zo aan casuïstiek. Een aantrekkelijke manier om een casus te behandelen is deze als een rode draad door het verhaal te laten lopen.
- Nursing is altijd positief. Dat wil niet zeggen dat wij geen oog hebben voor misstanden, maar eigenlijk schrijven wij daar pas over als we ook een oplossing kunnen bieden. ok onze kopteksten en chapeaux bestaan uit positief taalgebruik. Dus niet: CAO-onderhandelingen alweer mislukt, maar CAO-onderhandelingen, we strijden door!
- Nursing is (nog) geen echt opinieblad, maar heeft wel een mening. Een mening die het grootste recht van de zorgverleners of de hoogste zorgkwaliteit nastreeft.
- Wees vooral praktisch, geef voorbeelden en verplaats je in de lezer. Welke vragen zou zij zich stellen en geef daar een antwoord op. Onderzoek of er verpleegplannen/protocollen over een bepaald (verpleeg)probleem bestaan en maak daar melding van.
- Verzamel indien mogelijk cijfers. Maak daar bij voorkeur aparte kaders van. Vergeet niet de bron ervan te vermelden! Nursing heeft zowel Nederlandse als Vlaamse lezers. Vermeld daarom niet alleen de Nederlandse, maar ook altijd de Vlaamse cijfers.
- Een journalist bewerkt, indien nodig je tekst, maar dit gebeurt steeds in overleg.
- Neem eerst contact op met de redactie vooraleer je begint te schrijven om teleurstellingen te voorkomen. Bijvoorbeeld: misschien is een artikel met jou onderwerp net in druk. Aarzel niet om met de redactie te overleggen, telefoonnummer +31 20 515 97 07.

Structuur

- Gebruik altijd tussenkopjes. Die helpen je de informatie te structureren.
- Gebruik liever niet een chronologische volgorde. Een verhaal wordt daardoor heel saai. Een voorbeeld: In september 2001 besloot ons verpleeghuis een onderzoek te starten naar het eventuele vitaminegebrek van onze bewoners. Je kunt het beter zo aanpakken: Lies Jansen, verpleegkundige in verpleeghuis Zonnewende, maakt zich zorgen over de voedingstoestand van de bewoners: 'Uit een onderzoek dat we in september 2001 zijn gestart, bleek dat bij dertig procent van de bewoners sprake is van een matig tot ernstig vitaminegebrek.'
- Volgorde van de tekstonderdelen: kop, intro, broodtekst, auteur, literatuur, kaders, streamers. Kaderteksten dus niet in de broodtekst zetten, maar erna.

Woordgebruik en toon

 - In het intro moet eigenlijk al staan wat een verpleegkundige van dit artikel kan leren en in de eerste kolom van het lopende verhaal moet de verpleegkundige worden opgevoerd. Houdt het intro zo kort mogelijk (maximaal 35 woorden).
- Van medische termen die niet algemeen bekend zijn, altijd één keer tussen haakjes de Nederlandse vertaling/uitleg geven.
- Vermijd wollig taalgebruik. Houd het praktisch en simpel: liever over dan met betrekking tot, liever manier dan wijze, liever maar dan echter, liever omdat dan daar, termen als derhalve en naar de studenten toe sneuvelen onverbiddelijk.
- Let ook op verpleegkundige spreektaal: niet thuissituatie maar thuis, niet maaltijdgebeuren maar de maaltijd(en).
- Maak niet te lange zinnen en voer bij voorkeur afwisselend met de broodtekst mensen sprekend op.
- Vermijd de lijdende vorm (worden), maar ook een dwingende schrijftoon (moet & zal) en spreek de lezer bij voorkeur aan met je/jij.

Aanlevering

 - Lever de tekst zo eenvoudig ('plat') mogelijk aan. Dus geen ingewikkelde kaderlijnen, gekleurde vlakken, inspringingen, e.d. Tabellen en schema's zijn prima, maar steek niet te veel energie in de opmaak ervan. "
- Zorg ervoor dat de optie 'Wijzigingen bijhouden'/'Revisies' uit staat. Dit kan problemen geven bij de opmaak.
- Loop de tekst na met de spellingcontrole. Verwijder ook alle dubbele spaties, bv met de zoek/vervang functie.
- Een citaat van een sprekend opgevoerde persoon begint en eindigt met enkelvoudige hoge aanhalingstekens ('voorbeeld').
- Vergeet niet de bronnen die je hebt gebruikt onderaan het artikel te vermelden. Literatuurverwijzingen zien er in Nursing als volgt uit: Jansen JP, Pietersen WG. Voorbeeld van een literatuurverwijzing. Elsevier, Maarssen, 2002. of Janssen JP, Pietersen WG. Voorbeeld van een literatuurverwijzing. In: Nursing, 2002, nr. 10, p. 35.
- Denk aan bronvermelding. Als je cijfers of percentages noemt, geef dan ook aan hoe je daaraan komt. En als je schrijft: uit onderzoek blijkt dat… willen we weten welk onderzoek dat is. Neem dit op in de literatuurlijst, geef het een nummer en verwijs daarnaar met een voetnootcijfer in de bewuste tekstpassage.
- Denk ook aan foto- of illustratiesuggesties. Bij artikelen waarbij foto's van de geïnterviewden gewenst zijn, is het belangrijk te vragen of ze op de foto willen. Noteer de NAW-gegevens en geef deze zo snel mogelijk door aan de redactie, zodat de fotograaf alvast een afspraak kan maken.
- Vergeet ook niet om de NAW-gegevens van alle betrokkenen door te geven aan de redactie, voor het toezenden van de bewijsnummers.
- Vermeld zowel Nederlandse als Belgische adressen, cursussen e.d., geef eventuele verschillen tussen Nederland en België aan.


Veel succes! 

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?