Hoofdverpleegkundigen
Een werkgroep voor leidinggevenden (hoofdverpleegkundigen en middenkaders in lijn) van alle verzorgingsinstellingen, zowel RVT, ROB, thuiszorg, psychiatrische- en ziekenhuisdiensten.
Doel
 • Overlegmomenten creëren waarin we het leidinggeven en de organisatie van een verpleegafdeling in al zijn aspecten kunnen bespreken
 • Intervisie en reflectiemomenten intercollegiaal uitdiepen
 • Wederzijdse verruiming en verrijking
 • Bespreken van wetenschappelijke artikels die verpleegkundig gerelateerd zijn (EBN)
 • Updating van overheidsbeslissingen en participatie in de besprekingen

Aandachtspunten
 • Blijvende opvolging en sensibilisatie omtrent de verloning en functie van de hoofdverpleegkundige
 • Specifieke opleiding voor verpleegkundigen en hun leidinggevenden
 • Competentieprofiel en performantie-management van verpleegkundig leidinggevenden
 • Organisatie en participatie aan de studiedag Hoofdverpleegkundigen en het Nachtcongres, tijdens de Week van Verpleegkunde en Vroedkunde in Oostende
 • Blijvende focus op thesisbespreking, voordrachten, intervisie, feedback en bespreking van interessante artikels over onze beroepsgroep
Realisaties
 • Functie en taakomschrijving van de hoofdverpleegkundige
 • Enquête bij de Vlaamse verzorgingsinstellingen naar de verloning van de hoofdverpleegkundigen en publicatie in het tijdschrift Nursing
 • Behoefteninventarisatie bij nachtverpleegkundigen in de Vlaamse verzorgingsinstellingen
 • Cursus "Kwaliteitszorg op de werkvloer": specifieke opleiding voor leidinggevenden ism het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschappen K.U.Leuven
 • Organisatie van de studiedag Hoofdverpleegkundigen, Middenkaders en Directies tijdens de Week van Verpleegkunde in Oostende
  • Studiedag Hoofdverpleegkundigen, leidinggevenden zorginstellingen op 27 maart 2015 Patiëntenparticipatie. Koning, keizer admiraal, inspraak willen ze allemaal. Inspraak in de zorgverlening: fictie of realiteit'. (De teksten van de presentaties vind je hier.)
  • Organisatie Nachtcongres voor nachtverpleegkundigen tijdens de week van verpleegkunde te Oostende op 26/03/2015 'Bakens in de nacht'  Meer informatie en inschrijven
 • Opvolging KB ivm verpleegkundige verstrekkingen, zorgkundigen, bijzondere beroepstitels en bekwamingen, educatief verlof, etc…,
 • Bijdrage als experten aan thesisevaluaties, sprekers op symposia, artikels, werkgroepen, etc., 
 • Afvaardiging in de Nationale Raad voor Verpleegkunde
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 lees je hier
Vergaderingen 
 • Gemiddeld 10 maal per jaar: eenmaal per maand op maandag van 18u00 tot 20u00 in de lokalen van NVKVV, Vergote Square, 43 in Brussel.
 • Op 17 december kwam de werkgroep hoofdverpleegkundigen voltallig samen voor de laatste vergadering van het werkjaar. De voorbereiding van de studiedag hoofdverpleegkundigen en directies vroeg onze aandacht- de laatste details werden besproken en de taken verdeeld.  Tijdens de bespreking laaide de discussie hoog op.  Het onderwerp heeft onze volledige aandacht en we verwachten dan ook een interessante studiedag met boeiende sprekers.
  Tijdens de intervisie kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het inzetten van vrijwilligers op de afdeling, enthousiasmerende hoofdverpleegkundigen, de recente beslissingen van de Vlaamse Regering….
Contactpersonen
Wil je graag onze werkgroep versterken?

Je bent van harte welkom!
Contacteer Martine of werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

Ben je op zoek naar een vorming specifiek voor hoofdverpleegkundigen?

 

Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?