Is hydreren na autologe stamceltransplantatie zinvol?
Op de afdeling hematologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein krijgen patiŽnten een autologe stamceltransplantatie voor de behandeling van bijvoorbeeld multiple myeloom of lymfeklierkanker. In september 2015 werden Ė vanwege een overstroming in het Amsterdamse VUmc - een aantal hematologiepatiŽnten van daaruit opgevangen in het St. Antonius Ziekenhuis. Verpleegkundigen van het VUmc kwamen met de patiŽnten mee om in de zorg te ondersteunen. Er bleek een verschil in aanpak te zijn bij patiŽnten met reÔnfusie van autologe stamcellen in Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Het is de vraag of deze patiŽnten wel (St. Antonius Ziekenhuis) of niet (VUmc) na de reÔnfusie moeten worden gehydrateerd.
Hoe lang bedrust na diepe liesklierdissectie?
Op de afdeling chirurgische oncologie liggen patiŽnten met een gemetastaseerd melanoom, penis- of vulvacarcinoom. Zij ondergaan een diepe liesklierdissectie. Voor elk specialisme is er een ander beleid voor postoperatieve bedrust: voor gynaecologische patiŽnten is dat ťťn dag, voor oncologische patiŽnten drie dagen en voor urologiepatiŽnten vijf. Maar wat is nou het beste voor de patiŽnt en zijn wondgenezing, en hoe beÔnvloedt bedrust de kans op wondcomplicaties?
Coldspray om pijn te verminderen
Verdient een neusbril de voorkeur bij zuurstoftherapie?
PatiŽnten in het UMC Utrecht krijgen acuut of chronisch zuurstof via een neusbril, een nasale katheter, een zuurstofkapje, een venturimasker (40% en 60%), het non-rebreathing mask of de Optiflowô. Omdat verpleegkundigen overzicht misten van de verschillende mogelijkheden, hebben we het beslisdiagram Ďzuurstof toedienení ontworpen. Onze vraag daarbij was: wat is de beste manier van zuurstoftoediening aan ziekenhuispatiŽnten?
Kauwgum na abdominale operatie
PICO-vraag Wat is het effect van het kauwen van kauwgum na abdominale chirurgie op het herstel van de gastro-intestinale werking?
Thoraxdrainagesystemen: liever digitaal dan analoog?
De verpleegafdeling longziekten gebruikt bij thoraxdrainage een analoog flessensysteem (Saharaģ), of de digitale Thopazģ. PatiŽnten met een pneumothorax krijgen standaard een Thopazģ. De verpleegkundigen zouden het liefst met ťťn systeem werken vanwege de uniformiteit en om wisseling van systemen te voorkomen. Welk systeem is voor chirurgische patiŽnten beter qua opname- en drainageduur en comfort?
Verbetert het luisteren naar muziek de slaap bij volwassen met slaapproblemen?
Veel volwassenen kampen met slaapproblemen. Zij hebben moeite om in slaap te vallen, blijven heel lang wakker of hebben een slechte kwaliteit van slaap. Slaapproblemen kunnen leiden tot allerlei stoornissen op het vlak van lichamelijke en mentale gezondheid. Veel mensen proberen hun slaap te verbeteren door te luisteren naar muziek, maar of het echt werkt is onduidelijk.
Hebben familieleden die aanwezig zijn bij reanimatie minder kans op PTSS?
In 2014 waren er 18 reanimaties op de intensive care unit (icu) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk goed is voor de verwerking als familieleden aanwezig zijn bij de reanimatie van hun naaste.1 Op de icu van het OLVG bieden artsen en verpleegkundigen soms aan om de reanimatie bij te wonen. De familie kan dan zelf beslissen of zij dat wil. De meningen onder verpleegkundigen en artsen zijn verdeeld of de aanwezigheid van familie bij een reanimatie zinvol is.
Opwarmen van infuusvloeistof
Voorkomt het opwarmen van infuus- en spoelvloeistoffen onbedoelde perioperatieve hypothermie bij volwassen patiŽnten?
Vermindert het gebruik van huidlijm postoperatief het aantal wondinfecties?
Op de OK is men steeds bezig om het aantal postoperatieve wondinfecties (POWIís) terug te dringen. Als maatregel tegen wondinfecties wordt nu bij een aantal ingrepen postoperatief huidlijm aangebracht op de wond. Is er bewijs dat deze maatregel het aantal POWIís vermindert?
Zijn pijn en nabloedingen door een TR-band te voorkomen?
Op de coronary care unit (CCU) krijgen patiŽnten die een coronair angiografie (CAG) of percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan via de a. radialis (grote polsslagader) een TR-band om, die de hemostase moet bevorderen. Zij hebben vaak pijnklachten aan hun pols. Daarnaast is er kans op nabloedingen, en mogelijke occlusies van de a. radialis. Verpleegkundigen vragen zich af of het mogelijk is om met minder lucht in de TR-band en een korter deflatieschema de pijn, nabloedingen en occlusies te verminderen of voorkomen.
Is het voelen van pulsaties bruikbaar als controle van beendoorbloeding?
Op de ccu van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam voeren we procedures uit via de a. femoralis, onder meer de Percutane Coronaire Interventie (PCI). Ook kunnen patiŽnten een intra-aortale ballonpomp (IABP) krijgen, of een impella. Na deze procedures wordt druk uitgeoefend op de a. femoralis, totdat hemostase is bereikt.

Trombose, een bloeding of de uitgeoefende druk kan de doorbloeding in het been verminderen. Om deze doorbloeding te controleren, observeert de verpleegkundige de warmte en kleur van het been, en voelt ze de pulsaties in de a. dorsalis pedis (voetrug) of de a. tibialis posterior (achterste scheenbeen). De vraag is of het voelen van pulsaties een zinvolle observatietechniek is bij het controleren van de circulatie in het been.

Is bepaling van bloedglucose via continumeting beter dan via bloedafnames?
Glucoseregulatie is een belangrijk onderdeel van de patiŽntenzorg op de intensive care (ic).1 Het protocol in het EPD op de intensive care (ic) bepaalt aan de hand van de ingevoerde glucosewaarden de insulinedosering en de frequentie van de glucosebepalingen. Bij patiŽnten met een ontregelde glucosespiegel kunnen deze bepalingen een tijdrovende klus zijn. Doordat de verpleegkundige de glucose niet continu meet kan een onverwachte hypo- of hyperglykemie gemist worden. De laatste jaren zijn er continue glucosemeetsystemen die de glucose met een subcutaan systeem continu meten. Levert zoín meetsysteem voordelen op voor de patiŽnt en de verpleegkundigen in vergelijking met het frequent meten door middel van bloedafnamen?
Heeft hospitality invloed op herstel tijdens een ziekenhuisopname?
De verpleegkundigen van de afdeling cardiothoracale chirurgie willen de betrokkenheid van familie tijdens een ziekenhuisopname vergroten. Hierdoor ontstaat de vraag welke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn op het herstel van de patiŽnt. De volgende vier aspecten zijn onderzocht: bouwtechnische zaken, sfeer en samenwerking, betrokkenheid van de familie, en hospitality (voeding, entertainment, muziek en privacy).
Routinematig laxeren voor een hartoperatie, heeft dat zin?
Alle patiŽnten krijgen de avond voor een hartoperatie volgens protocol een bisacodyl-zetpil. Regelmatig hebben patiŽnten buikkramp, en recent is een valincident geregistreerd na een vasovagale reactie op de zetpil. Omdat de ziekenhuisopname voor een hartoperatie steeds korter wordt, is het de vraag of het laxeren bij deze patiŽnten nog zinvol is.
Moet een patiŽnt nuchter zijn tijdens een CAG of PCI?
Op de afdeling cardiologie ondergaan patiŽnten met angina pectoris (AP) of acuut coronair syndroom (ACS) een coronaire angiografie (CAG) en/of percutane coronaire interventie (PCI). Electieve CAG- en PCI-patiŽnten worden voor de procedure (kort) nuchter gehouden vanwege het risico op aspiratie: voor een CAG of PCI in de ochtend voor 7.00 uur een licht ontbijt, voor een CAG of PCI in de middag een normaal ontbijt en om 10.00 uur een beschuit. Helder vloeibaar drinken mag tot twee uur voor de procedure. Wanneer patiŽnten met spoed een CAG of PCI moeten ondergaan, zijn zij in principe niet nuchter. We vragen ons af of nuchter zijn echt noodzakelijk is.
Is het risico op trombose of sepsis bij een PICC groter dan bij een CVC?
Bij kankerpatiŽnten worden PICCís (Perifeer Ingebrachte Centraal veneuze Catheter) gebruikt. Zij zijn hier tevreden over, omdat een PICC (moeizame) venapuncties overbodig maakt. Daarnaast is toediening van cytostatica, vocht, bloed en bloedproducten, antibiotica, contrastvloeistof en parenterale voeding eenvoudiger. Wij vroegen ons af of kankerpatiŽnten met een PICC meer risico lopen op een bloedstroominfectie (sepsis) en diepveneuze trombose dan patiŽnten met de al langer gebruikte centraal veneuze en poortkatheter.
Infecties voorkomen door vaker infuus wisselen?
Op de afdeling neonatologie is het aantal infecties met Coagulase Negatieve Stafylokokken (CNS) bij het perifeer toedienen van parenterale voeding (bijvoorbeeld Neomixģ) toegenomen. In de praktijk wordt het infuus verwijderd bij duidelijk zichtbare tekenen van flebitis. De vraag is of infectie te voorkomen is door het infuus te vervangen voordat tekenen van flebitis zichtbaar zijn. Door alarmgrenzen van de spuitenpomp lager af te stellen kan de inwendige hoge druk eerder gesignaleerd worden, terwijl flebitis nog niet zichtbaar is.
Bellen van patiŽnten na ontslag: heeft dat zin?
Binnen de divisie Hart & Longen worden chirurgische patiŽnten na een opname thuis gebeld door een verpleegkundige om eventuele problemen te signaleren en de opname te evalueren. Dit zou de patiŽnttevredenheid verhogen en het aantal heropnames verminderen. Is dat waar?
Moet een venflon na 72 uur worden vervangen?
Op de afdeling cardiologie krijgen veel patiŽnten een intraveneuze katheter (Venflonô). Er is geen eenduidig beleid voor het aantal dagen dat een venflon/waaknaald in situ mag blijven. Vaak wordt deze na 72 uur vervangen, uit angst dat een patiŽnt flebitis ontwikkelt en dan niet geopereerd kan worden. De verpleegkundigen vragen zich af wanneer ze de intraveneuze katheter moeten vervangen: pas als flebitis optreedt of standaard na 72 uur.
Verlaagt Haldolģ het risico op delier bij ic-patiŽnten?
Ja, een profylactische lage dosering Haldolģ bij ic-patiŽnten met een hoog risico op delier heeft een gunstig effect op het voorkomen ervan, maar het bewijs is zwak.
Onderbreken van sedatie bij beademde patiŽnten, heeft dat zin?
Nee, het is niet zinvol om dagelijks de sedatie te onderbreken bij beademde ic-patiŽnten die protocollair gesedeerd worden
Bevordert uitspoelen van een geÔnfecteerde chirurgische wond de wondgenezing?
In enkele gevallen lijkt het spoelen van een geÔnfecteerde chirurgische wond wondgenezing te bevorderen, maar meer wetenschappelijk onderzoek is nodig.
Voorkomt voetkoeling nageltoxiciteit door doxetaxel?
Het is niet zeker dat voetkoeling bij docetaxel toxiciteit van de teennagels voorkomt.
Uitleg van een zoektocht. Onder- of bovenbeenamputatie: vormend of niet vormend zwachtelen?
Evidence based practice, het lijkt zo simpel in de EBP-artikelen in Nursing. Maar er gaat een heel proces van zoeken, veel lezen en beoordelen aan vooraf. Hoe dat wordt aangepakt, lees je hier.
Onder- of bovenbeenamputatie: vormend of niet-vormend zwachtelen?
Ja, vormend zwachtelen bij een onder- of bovenbeenamputatie geniet de voorkeur, maar het bewijs is niet sterk
Beperkt een Safeguard de kans op nabloeding na een (P)PCI?
Ja, patiŽnten waarbij de arterie femoralis na een (P)PCI wordt gesloten met een Safeguardģ hebben minder kans op een bloeding, maar het bewijs is niet sterk.
Werkt continuous passive motion bij een totale-knieprothese?
Nee, CPM helpt de knie niet sneller of beter herstellen na een totale-knie-artroplastiek.
Voorkomen diepveneuze trombose met Fraxiparineģ of compressiekousen
Het gebruik van LMWH wordt afgeraden als therapie bij patiŽnten met een hemorragisch infarct zolang er een bloedingskans is, ECK wordt niet genoemd als alternatief.
Slapen ic-patiŽnten beter met oordoppen?
Ja, niet-gesedeerde patiŽnten op de intensive care slapen beter en dieper met oordoppen
E-learning module Dementie
RIZIV - Kwaliteitspromotie - Module(s) voor opleiding via e-learning
Tempen: rectaal of met huidsensor?
Bij neonaten tot 37 weken heeft continue temperatuurmeting met een huidsensor de voorkeur.
Voorkomen elastische compressiekousen tijdens een operatie embolieŽn of trombose?
Ja, elastische compressiekousen in combinatie met heparine (LMWH) verlagen de kans op diep veneuze trombose.
Werkt cafeÔne negatief bij patiŽnten die bekend zijn met psychosen?
Ja, cafeÔne heeft invloed op psychotische symptomen en kan agitatie en agressie in de hand werken.
Wat is de beste mondverzorging bij neonaten?
Er bestaat geen ideale mondverzorging bij neonaten, maar moedermelk lijkt het beste.
Verhoogt abciximab na een (P)PCI de kans op een nabloeding?
Hoe gebruik je nystatine bij kinderen in aplasie?
PatiŽnten die in aplasie raken op de afdeling kinderoncologie krijgen daarvoor vaak nystatine, antischimmelmedicatie die maag en darmen beschermt. Verpleegkundigen hebben vragen over de juiste toediening van dit middel.
Het Platform Wetenschap en Praktijk
De brug tussen kennis en kunde voor de zorg
Pijn bij kinderen ouder dan vier weken
Wel of geen sucrose voor pijnstilling?
Mictieproblemen bij kinderen van 0-18 jaar
Nazorg na verwijdering van verblijfskatheter
Evidence-based Nursing in de thuisverpleging: een stand van zaken
De kernopdracht van CIPIQ-S is een methode te ontwikkelen waardoor EBN ingang kan vinden in de thuisverpleging.
Postoperatieve trombose
Wel of geen Fraxiparineģ?
Het klinisch gebruik van stamcellen in de wondzorg: iets voor de nabije toekomst
Een overzicht van de literatuur
Pijnmeten bij non-communicatieve NAH-patiŽnt
Welke pijnschaal is het meest betrouwbaar?
Preoperatief haar verwijderen met de bedoeling chirurgische wondinfecties te voorkomen
Een overzicht van de literatuur
Diabetische voetwonden
Het gebruik van maden in de behandeling van diabetische voetwonden.
Evidence Based Nursing in de thuisverpleging
De richtlijn 'Chronische pijn in de thuisverpleging' is beschikbaar.
Liever dexamethason en haldol dan dexamethason alleen?
Postoperatieve misselijkheid / EBP
Het gebruik van maden in de behandeling van diabetische voetwonden
Een overzicht van de literatuur
Liever een Insuflon dan subcutane injectie?
Met de Insuflonģ hoef je kinderen die vaak medicatie toegediend krijgen minder subcutaan te injecteren. De vraag is of de verblijfscanule veilig is.
De bacteriŽn van de huid
De bacteriŽn van de huid kunnen de ontstekingsreacties en de atherosclerotische toestand van de arteriŽn in de onderste ledematen negatief beÔnvloeden.
Is eusol aangewezen bij een geÔnfecteerde wond?
Producten die je bij open geÔnfecteerde wonden kunt gebruiken, zijn eusol, absorberend verband, dextranomeer en alginaatverband. De vraag is welk middel de voorkeur heeft.
Is bij een blaaskatheter tweemaal daags een Ďonderwassingí nodig?
Bij een patiŽnt met katheter worden meerdere keren per dag de uitwendige genitaliŽn gereinigd. De vraag is of hiermee de kans op een urineweginfectie of bacteriurie afneemt.
De rol van collageen bij wondheling
Is de NEX-meetmethode bij kinderen beter dan de NEM?
NEX en NEM zijn verschillende methoden om bij kinderen de lengte van de maagsonde te bepalen. De vraag is welke methode de beste evidence heeft.
Heeft intermitterende infusie bij antibiotica iv de voorkeur?
Antibiotica iv kun je continu of intermitterend toedienen. Het is de vraag wat de methode van eerste keus is.
Alleen koorts voldoende indicatie voor afname bloedkweek?
De vraag is of koorts een goede voorspeller voor bacteriŽmie is en zo ja, wat dan de beste temperatuur is om een bloedkweek af te nemen.
Preoperatief baden en douchen met antiseptica
Zinvol om postoperatieve wondinfecties te voorkomen?
Mogen kinderen eten tijdens rehydratie met ORS?
Jonge kinderen met gastro-enteritis krijgen een rehydratie met ORS. Mogen ze daarnaast gewoon eten en drinken?
Het meten van wondexsudaat
Een abstract van een presentatie tijdens een EWMA wondcongres
Moet ik maagvocht teruggeven na retentiebepaling?
Bij patiŽnten met een voedingssonde wordt regelmatig de maagretentie bepaald. De vraag is wat te doen met het maagvocht: weggooien of teruggeven.
Een breder perspectief op medicatietherapietrouw
Het belang van systeemfactoren
Werkt de maagsonde bij beademde kinderen beter dan de duodenumsonde?
Sondevoeding geven aan beademde patiŽntjes op de pediatrische intensive care gebeurt op verschillende manieren. De vraag is wat daarvoor de beste weg is: de maag- of de duodenumsonde.
Hoe snel eten na abdominale operatie?
Een patiŽnt krijgt na een operatie aan de abdomen helder vloeibaar voedsel. Wanneer mag hij weer gewoon eten?
Lokale negatieve druk therapie bij de behandeling van een diepe sternum infectie na cardiale chirurgie.
De resultaten van een 5 jaar durend onderzoek
Diabetic foot ulcer pain: the hidden burden (part one)
Sarah E. Bradbury, Research Nurse, Cardiff University
Screenen op delier met DOSS bij neurologische patiŽnt?
Hoe screen je een neurologische patiŽnt het best op delier? Met de DOS-schaal of met een ander screeningsinstrument?
Geeft continue sondevoeding meer kans op aspiratie?
Wat geeft bij patiŽnten met dysfagie of verlaagd bewustzijn het meeste risico op aspiratie: sondevoeding via continue (pomp)toediening of intermitterende (bolus)toediening?
Infuus inbrengen: helpt droge warmte beter dan natte?
Als je de insteekplaats van een perifeer infuus eerst met droge warmte behandelt, neemt de kans op een geslaagde eerste poging dan toe? Of werkt natte warmte beter?
Gaat het inbrengen infuus beter met lokale warmte?
Neemt de kans op een geslaagde eerste poging toe als je de insteekplaats van een perifeer infuus eerst lokaal verwarmt?
Bij zuurstoftoediening standaard lucht bevochtigen?
Op veel afdelingen is het gebruikelijk standaard de zuurstof die een patiŽnt krijgt toegediend, te bevochtigen. Maar is dat wel nodig?
Vermindert maagspoelen misselijkheid bij pasgeborenen?
Om misselijkheid bij pasgeborenen te verminderen, krijgen ze soms een maagspoeling. Maar helpt deze echt?
Gaat inbrengen infuus beter met lokale warmte?
Neemt de kans op een geslaagde eerste poging toe als je de insteekplaats van een perifeer infuus eerst lokaal verwarmt?
Infuus inbrengen: helpt droge warmte beter dan natte?
Als je de insteekplaats van een perifeer infuus eerst met droge warmte behandelt, neemt de kans op een geslaagde eerste poging dan toe? Of werkt natte warmte beter?
Geeft continue sondevoeding meer kans op aspiratie?
Wat geeft bij patiŽnten met dysfagie of verlaagd bewustzijn het meeste risico op aspiratie: sondevoeding via continue (pomp)toediening of intermitterende (bolus)toediening?
Ongecompliceerde droge wonden schoonmaken?
Een patiŽnt heeft een ongecompliceerde postoperatieve droge wond. Maak je deze schoon of niet?
Binnen 24 uur postoperatief douchen, mag dat?
Een patiŽnt met een primair gesloten wond wil de eerste dag postoperatief al onder de douche. Je vraagt je af hoe het zit met het risico op wondinfectie.
Bij gastro-enteritis direct rehydreren per infuus?
Pas als orale rehydratie bij een kind met gastro-enteritis niet lukt, krijgt het een infuus. Is het niet beter om direct een infuus te geven?
Verhoogt nabellen na ontslag de patiŽnttevredenheid?
PatiŽnten die met ontslag zijn binnen een week nabellen: heeft dat effect op de patiŽnttevredenheid?
Vaccinatie bij jonge kinderen: paracetamol geven?
Paracetamol kan koorts en malaise rond vaccinatie voorkomen, maar mogelijk ook de werkzaamheid van het vaccin beÔnvloeden. De vraag is of paracetamol de gewenste pijnstiller is rond vaccinaties.
Onderzoek naar de betrokkenheid van verpleegkundigen in de zorg voor patiŽnten met een euthanasievraag in de Vlaamse ziekenhuizen
Het artikel met enkele perscommentaren
Borstvoeding en allergiepreventie: een overzicht voor de praktijk
Preventie richt zich tot zuigelingen met een hoog risico.
Wat is de beste verzorging van een externe fixateur?
Moet een externe fixateur verbonden worden met chloorhexidinegazen om infectie te voorkomen, of kun je deze ook droog verbinden?
Hoe vaak een disposable vernevelset vervangen?
Er bestaan verschillende frequenties voor het reinigen of weggooien van disposable vernevelsets. Het is de vraag welke het beste is. Moet een disposable patiŽntgebonden vernevelset iedere dag verwisseld worden?
Navelstomp pasgeborenen: altijd desinfecteren?
Dit deel van de serie over EBP richt zich op de zin en onzin van desinfectie van de navelstomp bij neonaten.
Pijn bij neonaten: altijd meten met de COMFORT© -schaal?
Evidence based werken, hoe doe je dat? Dit deel van de serie over EBP richt zich op het meten van pijn bij neonaten. Gebruik je daarvoor de reguliere pijnscorelijst of de COMFORT© -gedragsschaal?
Helpt chloorhexidine tegen infecties na hartoperatie?
Het is de vraag of postoperatief spoelen en smeren met chloorhexidine zinvol is.
Inbakeren van huilbabyís: helpt dat?
Dit deel van de serie over evidence-based werken gaat over het effect van inbakeren bij huilbabyís.
Desinfectie voor injectie, heeft dat zin?
Een patiŽnt moet een subcutane of intramusculaire injectie krijgen. Heeft hij minder kans op infectie als je zijn huid eerst desinfecteert?
Haren wassen na craniotomie, kan dat kwaad?
Deze keer in het de serie over evidenced-based werken: kans op infectie bij haren wassen na craniotomie.
Hebben dysmaturen baat bij babymassage?
Door babymassage zouden dysmaturen harder groeien, waardoor ze sneller met ontslag kunnen. Is dat waar?
Preoperatief warmte toedienen, heeft dat zin?
Een patiŽnt die vlak voor zijn operatie goed op temperatuur is, heeft minder kans op postoperatieve complicaties. Is dat zo?
Is een puff net zo effectief als vernevelen?
Het is de vraag wat beter werkt bij kinderen met (ernstige) astma: vernevelen of puffen via een inhalator met voorzetkamer.
Wel of niet postoperatief verbinden
Moet een ongecompliceerde postoperatieve droge wond na 48 uur verbonden worden?
Wel of geen lidocaÔnegel bij blaaskatheterisatie?
Het is de vraag of het bij het katheteriseren van kinderen beter is te verdoven met of zonder lidocaÔnegel.
Hulp bij het eten: verlaagt dat de mortaliteit?
Een patiŽnt opgenomen met een heupfractuur krijgt voedingsondersteuning. Het is de vraag of hij nu minder kans heeft op overlijden.
Voor uitzuigen druppelen met NaCl: doen?
Het druppelen met NaCl 0,9% voor het endotracheaal uitzuigen van geÔntubeerde pasgeborenen zou tubeobstructie voorkomen. Is dat zo, of werkt een andere vloeistof beter?
Verwijder je een blaaskatheter het beste ís avonds?
In dit deel van de serie over EBP aandacht voor de vraag wanneer je het beste een transurethrale blaaskatheter kunt verwijderen bij postoperatieve patiŽnten: 's ochtends of 's avonds.
Wel of niet intermitterend katheteriseren bij een retentieblaas?
Wat is beter bij een post-op patiŽnt met een retentieblaas: intermitterend katheteriseren of een verblijfskatheter?
Helpt kauwgum na ok de spijsvertering op gang?
Helpt het kauwen van kauwgum bij het herstellen van de maagdarmfunctie na een colonoperatie, of zelfs bij het voorkomen van een ileus?
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?