Werkgroep Verpleegkundigen Palliatieve zorg
Studiedag (24 maart 2017- Week van de Verpleegkundigen, Kursaal van Oostende)
Doel
 • Het vergroten van de kennis palliatieve zorg van ALLE verpleegkundigen 
 •  Verpleegkundigen weerbaarder maken:
  • Communicatie met artsen in ethische situaties
  •  Aansprakelijkheid verpleegkundigen?
 • Verpleegkundigen betrekken bij ‘beslissingen bij het levenseinde'
Realisaties  
Contact
 1. werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83
Interessante links
 • www.endoflifecare.be
 • Op 13 december 2013 organiseerde de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde een Fliece congres met als thema “palliatieve zorg in het ziekenhuis”.
  Met dit congres wil de onderzoeksgroep onder andere aandacht besteden aan het belang van het vroegtijdig opstarten van palliatieve zorg en het belang van continuïteit van zorg en overdracht van informatie tussen het ziekenhuis en de huisarts.
  Hier kunt u de presentaties van het congres raadplegen.
 • Bilsen, J., Robijn, L., Chambaere, K., Cohen, J., Deliens, L.,
  Nurses’ involvement in physician-assisted dying under the euthanasia law in Belgium, International Journal of Nursing Studies (2014),
  Het artikel
 Activiteitenverslag 2016
In 2016 werd de werkgroep verpleegkundigen palliatieve zorg verder versterkt met vertegenwoordigers uit diverse specialiteiten.  De samenstelling van de werkgroep is als volgt:

 • Veerle Coupez, docent verpleegkunde HOWEST en onderzoekscoördinator Kennispunt Mantelzorg (voorzitter)
 • Greet Croenen, directeur patiëntenzorg AZ Turnhout
 • Christine De Bosschere, docent verpleegkunde Artevelde Hogeschool
 • Dina Declerck, coördinator PST AZ St. Jan Brugge
 • Mimount El Abboudi, Palliatieve thuisverpleegkundige te Brussel en lid van de werkgroep thuisverpleegkundigen NVKVV
 • An Ingelberts, KITES team UZ Leuven
 • Marc Koninckx, stafmedewerker Familiehulp en voorzitter AUVB
 • Marc Merchier, palliatieve zorg coördinator en consulent vroegtijdige zorgplanning AZ Maria Middelares
 • Carine Ogiers, domeincoördinator onco -pijn -palliatieve zorg WGK Limburg en voorzitter werkgroep pluriculturele zorg NVKVV 
 • Gerda Okerman, consulent vroegtijdige zorgplanning Netwerk palliatieve zorg Gent- Eeklo
 • Marleen Paelinck, hoofd bewonerszorg WZC Kouterhof Destelbergen
 • Eddie Vandeperre, beleidscoördinator WGK Vlaams-Brabant
 • Maartje Wils, beleidsverantwoordelijke zorg en kwaliteit Triamant en lid werkgroep ouderenzorg NVKVV.

De studiedag “Palliatieve zorg: nog te vaak een donderslag bij heldere hemel?” was met 250 deelnemers een succes.  Zowel het plenaire gedeelte in de voormiddag, waarin het verhaal van Martine Wolfaert velen raakte, als de workshops in de namiddag werden gesmaakt.

We schreven mee aan een nota die vanuit de AUVB aan het Kabinet De Block werd overhandigd, stelden een advies op ivm het integreren van palliatieve zorg in de opleiding van verpleegkundigen,  zetten mee onze schouders onder het ontwikkelen van een richtlijn euthanasie voor www.pallialine.be, namen deel aan het overleg van de KCE rond gepaste zorg en dachten mee tijdens begeleidingscommissie van INTEGRATE.

We juichten bij de wijziging van de wet op de palliatieve zorg op 21 juli 2016 “Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte”
EN we waren verontwaardig bij hervorming van KB78, waarin “stervensbegeleiding” als exclusieve taak aan de arts wordt toegewezen.  

Wij ijveren voor de multidisciplinaire aanpak van palliatieve zorg (vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg in de niet terminale fase, terminale zorg en zorg rond (beslissingen) levenseinde en rouwzorg).
Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?