je bent hier:
NVKVV WERKGROEPEN DIRECTIES
Verpleegkundige directeuren
Een werkgroep voor verpleegkundige directeuren van zorginstellingen en -organisaties
Doel

Periodieke info-uitwisseling, overleg en besprekingen rond verpleegkunde, met adviesvorming en standpuntbepaling vanuit deze doelgroep voor het NVKVV en voor het gezondheidszorgbeleid van de bevoegde minister.

Activiteiten
 • Een overzicht van de werkgroepactiviteiten in 2014 vind je hier.
 • Studiedag voor directies verpleging, middenkader en hoofdverpleegkundigen tijdens de Week van Verpleegkundigen en vroedvrouwen in Oostende op 27 maart 2015
  Patiëntenparticipatie  “Koning, keizer, admiraal, inspraak willen ze allemaal” Inspraak in de zorgverlening fictie of realiteit
  (De teksten van de presentaties vind je hier.)
 • Discussie over de voorwaarden en gevolgen van veranderingen in de organisatiestructuur binnen het verpleegkundig departement n.a.v. de uitwisseling van concrete ervaringen,
 • Bespreking  wijzigingen van KB nr. 78 en van de ziekenhuiswet,  discussie over deeltijds werken door hoofdverpleegkundigen, over de inzetbaarheid van o.a. paramedici en zorgkundigen, over functiedifferentiatie in de zorgverlening, over de huidige inzetbaarheid van vroedvrouwen, over het aanbod van en de nood aan verpleegkundigen en over de in- en uitstroom van verpleegkundigen,
 • Permanente opvolging van de actualiteiten in de sector,
 • Verslaggeving van de vergadering van de Raad van Bestuur van het NVKVV,
 • Ontwerpnota NVKVV tot aanpassing werking ethisch comité in de ziekenhuizen,
 • Bespreking ontwerpnota i.v.m. het fixatiebeleid,
 • Bespreking memorandum Vlaamse Verpleegunie,
 • Opvolging besprekingen in de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, in de Nationale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie.
Vergaderingen 

De werkgroep vergadert 5 tot 6 keer per jaar op vrijdagvoormiddag (10 - 13 uur) in de NVKVV-lokalen. Eénmaal per jaar organiseren we een conferentiedag voor de leden van de werkgroep met daarna een culturele activiteit waarbij een instelling in Vlaanderen gastheer of gastvrouw is.

Contactpersonen 

Voorzitter: Koen Balcaen, directeur verpleegkunde, patiëntenbegeleiding en competentiecentrum verpleegkunde UZ Leuven, koen.balcaen@uzleuven.be
werkgroepen@nvkvv.be  tel. 02 737 97 83

 

Geen activiteiten
Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?