Medische beeldvorming: een nieuwe werkgroep

Tijdens je opleiding verpleegkunde leer je weinig hoe specifieke toestellen te hanteren. Bovendien verschillen die vaak van instelling tot instelling. Start je met werken op een afdeling Medische Beeldvorming, op een afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde of in een cathlab, dan voorziet het ziekenhuis vaak in je opleiding op de afdeling zelf om met die apparaten te kunnen werken. Die opleidingen verschillen van instelling tot instelling waardoor de nood werd aangevoeld aan één algemene vervolgopleiding Medische Beeldvorming voor verpleegkundigen, zoals die vroeger door het NVKVV werd ingericht.

Dat gegeven was de eerste aanzet tot oprichten van de Projectgroep Medische Beeldvorming van het NVKVV. Deze werkgroep bestaat uit verschillende (adjunct)hoofdverpleegkundigen medische beeldvorming van diverse Vlaamse ziekenhuizen. De co- voorzitters zijn Kris L’Enfant, coördinerend hoofdverpleegkundige Radiologie UZ Leuven, en Bart Smolders, hoofdverpleegkundige Jessa Ziekenhuis campus Salvator en St-Ursula.

Zij zijn gestart met een rondvraag bij alle Vlaamse instellingen naar het aantal, de opleiding en het profiel van de verpleegkundigen, tewerkgesteld op een afdeling Medische Beeldvorming.

De projectgroep Medische Beeldvorming heeft volgende doelstellingen:

  • fungeren als een aanspreekpunt,  enerzijds voor verpleegkundigen zelf anderzijds naar de overheid toe in haar benadering naar de gespecialiseerde  verpleegkundigen medische beeldvorming op deze diensten.
  • fungeren als een aanspreekpunt naar onderwijsinstellingen voor de uitbouw van het vakgebied medische beeldvorming. 
  • in kaart brengen van  vormings- en eventuele andere professionele behoeften
  • organiseren van initiatieven om aan deze behoeften tegemoet te komen
  • toetsen van functieclassificatie  in kader van Europese richtlijnen
  • Op de werkvloer zijn vele voorbeelden van een goede wisselwerking tussen verpleegkundigen en technologen,  men wenst dit zeker te behouden.

 

De Projectgroep Medische Beeldvorming is de voorbije maanden enthousiast van start gegaan. Werk je ook in die sector en wil je graag je expertise delen? Meld je aan bij Heidi Vanheusden, stafmedewerker van het NVKVV: h.vanheusden@nvkvv.be.

Geef uw Gebruikersnaam en Paswoord.
Gebruikersnaam
Paswoord
Blijf ingelogd
Paswoord vergeten?